RSS Facebook

Karta stavby 

Evangelická kaple v Tesařově

 
Tesařov | Kořenov - Tesařov
Schenkenhahn
GPS: 50.7570239N, 15.3587619E
Autor:
Otto Bartning
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1909
Sloh:
Moderna
Historický název:
Evangelische Bergkapelle zu Schenkenhahn
O stavbě

Iniciátorem stavby působivé kaple byla kazatelská stanice evangelického sboru v Jablonci nad Nisou ve Smržovce a Tesařově. Kořenovští a Tesařovští evangelíci se zprvu scházeli v horní místnosti hostince Karla Neumanna v Tesařově. Proto v listopadu 1903 došlo k založení Německého evangelického spolku pro postavení kostela v Kořenově-Tesařově. Zprvu se počítalo se zřízením konvenční neogotické budovy. Situace se změnila až v roce 1908 s příchodem faráře Helmutha Pommera do nedaleké Smržovky, který se během svého pobytu v Berlíně seznámil s architektem Otto Bartningem. Stavba byla zahájena 20. května 1909 na svátek Nanebevstoupení Krista a v říjnu byla dokončena. Vysvěcena byla slavnostně 20. října 1909. Bartning zde poprvé aplikoval centrální řešení sakrálního prostoru na půdorysu oktogonu. Vnější i vnitřní prostota stavby i její mimořádně zdařilé umístění v okolním přírodním rámci má blízko k pozdější myšlence tzv. Nouzových kostelů (Notkirche), kde nedostatek prostředků využil pro vytvoření moderního kultivovaného interiéru a exteriéru zbaveného nadbytečného slohového detailu. Když v roce 1917 odešel Pommer do rakouského Dornbirnu, nechal postavit v mírně modifikované a zvětšené formě kopii tesařovské kaple pro tamní sbor. Plány byly dokončeny v roce 1929 a o dva roky později byl kostel nazvaný Heilandkirche dokončen.

Kde kostel najdete

Mapy.cz

Literatura

POMMER, Helmuth, Als die Sterbenden und siehe wir leben! Morchenstern 1911.
MOHR, Jan: Otto Bartning v Čechách, Liberec: Severočeské muzeum v Liberci 2012

[IMG]

Pohled k hlavnímu vstupu

Foto P. Freiwillig

[IMG]

Dobová kresba kaple

POMMER, Helmuth, Als die Sterbenden und siehe wir leben!

[IMG]

Dobový snímek hlavního oltáře

MOHR, Jan: Otto Bartning v Čechách

[IMG]

Celkový pohled

Foto P. Freiwillig

[IMG]

Celkový pohled na kapli

Foto P. Freiwillig

[IMG]

Márnice

Foto P. Freiwillig

[IMG]

Interiér kaple

Foto P. Freiwillig

[IMG]

Závěr kaple

Foto P. Freiwillig

[IMG]

Heilandkirche v Dornbinu na historickém snímku

Archiv J. Zemana

[IMG]

Heilandkirche v Dornbinu, současný stav

Wikipedie