RSS Facebook

Karta stavby 

Giebischova vila

 
Korejská 2137/21 | Jablonec nad Nisou - Centrum
GPS: 50.7258225N, 15.1667836E
Autor:
Josef Zasche
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1910 - 1911
Sloh:
Neoklasicismus
O stavbě

Novoklasicistní vila pro významného jabloneckého advokáta JUDr. Josefa Giebische na rozlehlém pozemku na rohu ulic Korejská a Opletalova (dříve Gartenstrasse a Emil Miller Gasse) byla stavěna v letech 1910-1911místní stavební firmou Maxe Dauta dle návrhu slavného jabloneckého architekta Josefa Zascheho. Dům stojí na obdélném půdorysu a vyznačuje se poměrně členitou hmotou. Má dvě nadzemní podlaží, částečně obytné podkroví a polozapuštěný suterén. Střecha je valbová, nad východní částí vytváří úpravou horního patra falešnou mansardu. Zahradní průčelí je členěno zaobleným rizalitem zakončeným v druhém podlaží balkonem. Fasády jsou členěny římsami a lizénami a střídmě dekorovány štukovými motivy. Výrazně svažitý pozemek architekt využil pro důsledné oddělení obytných prostor od advokátní kanceláře a technického zázemí domu, umístěné pod úrovní ulice a otevřené do zahrady. Klienti právnické praxe JUDr. Giebische vstupovali do domu zahradou z Opletalovy ulice přes malé loubí východního průčelí, dále bylo možné pokračovat do chodby s šatnou a toaletami a do hlavní kanceláře, na níž navazovaly úřadovny dvou koncipientů a velká pracovna. Z ní bylo možné vyjít přímo do zahrady nebo malým domácím schodištěm vystoupat do obytných částí domu. Technickohospodářská část suterénu zahrnovala byt domovníka, sklepy, prádelnu, kotelnu a další menší místnosti. Reprezentační částí domu bylo přízemí přístupné hlavním vchodem z Korejské ulice. Předsíní se vstupovalo do haly, odkud vedlo hlavní schodiště, spojující přízemí s prvním patrem a suterénem, malým domácím schodištěm bylo možné sestoupit do pracovny v suterénu. Ze vstupní haly byl též přístup k toaletám, do pánského pokoje a obývací haly. Na ní navazovala prostorná jídelna s verandou orientovanou do zahrady. Z verandy se vycházelo na terasu, z níž vedly schody přímo do zahrady. K jídelně přiléhala hospodářská část přízemí – kuchyň a žehlírna. V tomto podlaží se nacházel ještě dámský pokoj sousedící s pánským pokojem a halou, ze které vedlo malé schodiště do prvního patra, které mělo soukromý charakter. Do oddělených místností se vstupovalo z prostorné chodby a předsíně. Největším pokojem byla ložnice manželů s lodžií, dále zde byly umístěny dětské pokoje, hostinský pokoj, koupelna, toaleta, šatna a místnost pro služebnictvo. Na vile proběhlo několik přestaveb, v roce 1925 byla zastřešena terasa vedle vstupních dveří a o čtyři roky později roku 1929 došlo na objektu k větším stavebním úpravám, které již inicioval syn JUDr. Eitel Fritz Giebisch. Úpravy navrhoval jablonecký stavitel Anton Ulbrich. V hlavním průčelí byly vsazeny druhé vchodové dveře a v přízemí byla zastavěna a rozšířena původní terasa. Objekt tak byl zvětšen o další místnosti a rozdělen na dvě samostatné části. Po druhé světové válce byla rodinná vila upravena na několik samostatných bytových jednotek. Přes řadu pozdějších nevhodných stavebních úprav je vila zajímavou ukázkou vlivu dobového novoklasicismu na rodinné bydlení.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

Strnad J., Kober J., Lhotová M., Padrta F. a kol.: Kapitoly ze stavebního vývoje Jablonce nad Nisou, Jablonec nad Nisou 2004, str.41-43
Pavel Halík (ed.): Slavné vily Libereckého kraje, FOIBOS a.a.Praha 2009, s. 72-73
Stavební archiv Městského úřadu v Jablonci n. N., složka domu č.p. 2137.
Státní okresní archiv v Jablonci nad Nisou

Výskyty v jiných databázích

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnestavby.cz

[IMG]

Severní fasáda (foto 2015)

[IMG]

Fotografie kolem roku 1920

[IMG]

Iniciály J. Giebische a rok dokončení stavby (jižní fasáda)

[IMG]

Původní plán z roku 1910 - pohled jižní (arch. J. Zasche)

[IMG]

Přestavba v roce 1929 - pohled jižní (Anton Ulbrich)

[IMG]

Přestavba v roce 1929 - pohled boční (Anton Ulbrich)

[IMG]

Fotografie z roku 2009 (z Opletalovy ulice)

[IMG]

Jižní fasáda (foto 2015)

[IMG]

Plastika nad východním loubím (foto 2015)

[IMG]

Tichý hlídač u vstupu do domu (foto 2015)

[IMG]

Vstupní část do bývalé právní kanceláře (foto 2015)

[IMG]

Vstupní dveře (foto 2015)

[IMG]

Východní fasáda (foto 2015)