RSS Facebook

Karta stavby 

Kostel Dr. Farského

 
Náměstí Dr. Farského | Jablonec nad Nisou - Centrum
Goetthe Platz
GPS: 50.7237536N, 15.1734956E
Autor:
Arwed Heinrich Edgar Ferdinand Thamerus
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1892 - 1892
Sloh:
Neogotika
Historický název:
Evangelische Kirche
O stavbě

Evangelický kostel vznikl na místě starší, nevyhovující dřevěné modlitebny z let 1833–37, která byla v roce 1861 doplněna ještě o věž. Projekt zpracoval stavitel a architekt Arwed Thamerus, který kostelu vtiskl uměřené, neogotické tvarosloví. Jednolodní stavbě dominuje štíhlá hranolová věž zasazená do středu průčelí, skrz kterou se vchází do interiéru kostela. Vertikalita průčelí je zdůrazněna vimperkem s rozetou, který je situován nad hlavním portálem. Kněžiště je pravoúhlé. Protestantské estetice odpovídají i prosté interiéry. Chybí klenba a loď i kněžiště jsou plochostropé, s dekorativními konzolemi, přičemž v lodi se původně nacházel dekorativní kazetový strop s výmalbou. Kostel byl již vytápěn a také kompletně elektrifikován. Dominantním prvkem kněžiště, odděleného od lodi trojicí vítězných oblouků, je dekorativní stropní rozeta, z níž visel původně lustr. Částečně dochovaný mobiliář a uměleckou výzdobu financovali místní evangeličtí průmyslníci, v čele s rodinami Klaar, Haasis a Hoffmann, které stojí mj. za pískovanými okny s protestantskou tématikou. Velké třimanuálové elektropneumatické varhany vyrobila firma Schuster a syn z nedaleké Žitavy. Jak poznamenává Alena Řičánková "stavební historie jabloneckého kostela představuje nezastupitelný hmotný doklad proměn, jimiž evangelická architektura procházela v návaznosti na postavení nekatolických vyznání v Rakousku‑Uhersku."

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

SOkA Jablonec nad Nisou, sbírka fotografií
ŘIČÁNKOVÁ, Alena. Kostely v kouři komínů: sakrální architektura na Liberecku, Jablonecku a Frýdlantsku kolem roku 1900. 1. vydání. [Liberec]: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, 2022. 247 stran. ISBN 978-80-87810-50-7.

Výskyty v jiných databázích

Visit Jablonec:
www.jablonec.com

Památkový katalog:
pamatkovykatalog.cz

hrady cz:
www.hrady.cz

WIKImedia:
commons.wikimedia.org

Turistika cz:
www.turistika.cz

[IMG]

Původní modlitebna s již přistavěnou věží

SOkA Jablonec

[IMG]

Kostel krátce po dostavbě

SOkA Jablonec

[IMG]

Pohled na kostel z prostoru dnešního autobusového nádraží s tzv. Jabloneckými mrakodrapy

SOkA Jablonec

[IMG]

Interiér kostela na historickém snímku

SOkA Jablonec

[IMG]

Kostel z radniční věže

Foto J. Zeman

[IMG]

Celkový pohled

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail leptaného skla s Philippem Melanchthonem

Foto J. Zeman

[IMG]

Interiér kostela

Foto J. Zeman