RSS Facebook

Karta stavby 

Štěpánkův dům

 
Pražská 156 | Jablonec nad Nisou - Centrum
Wiener Strasse
GPS: 50.7209269N, 15.1668275E
Autor:
Rudolf Günter (ev. Günther)
Účel stavby:
Polyfunkční dům
Výstavba:
1931 - 1931
Sloh:
expresionismus
Historický název:
Stepanek Haus
O stavbě

Jednou z nejvýraznějších Günterových expresionistických staveb, tentokrát částečně ovlivněnou ikonickým Högerovým Kýlovým domem v Hamburku (zejm. nárožní partií na styku ulic Pumpen a Burchardstrasse) je Štěpánkův dům na nároží ulic Pražská a Sadová. Rozložitá elegantní budova na trojúhelném půdorysu spočívá na značně převýšeném, subtilním obchodním parteru. S ostrou a svažitou parcelou se architekt vypořádal tak, že celé přízemí vyhradil obchodním prostorům až na mezanin s bytem správce. Zbylá, obytná podlaží s klinkerovým obkladem měla identickou dispozici, kdy na každém patře byly dva velkometrážní byty a jeden malý, dvoupokojový. Vstup do obytné části domu umožňoval pasážovitě pojatý střední vestibul, ústící do centrální části domu s dvojramenným schodištěm. Dominantou dynamicky utvářeného průčelí je nárožní věž s předsazenou terasou, v níž se nacházely zimní zahrady jednotlivých bytových jednotek, zakončená menší střešní terasou. Vertikalitu věže, kontrastující s horizontálně chápanými křídly, zdůrazňují meziokenní pilastry, čímž vzniká zvláštní napětí mezi jednotlivými částmi stavby. Hmotu bočních křídel oživují dvoupodlažní arkýře zakončené balkony, obrácené do ulice Sadové i Pražské a také proudnicové pásy na meziokenních pilířích, které podtrhují dynamický tah domu.

Paralela

Kýlový dům v Hamburku (1924), Fritz Höger

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

FREIWILLIG, Petr. Schneiderova vila v Jablonci nad Nisou. Památky Libereckého kraje. Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci. Liberec : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, 2009, s. 32-39.
WOLF, Josef. Ingenieur, architekt Rudolf Günter Gablonz a. N. München: G. Hirth 1932.
KLEIN, Dieter (bearb.). Kulturdenkmäler in den historischen deutschen Siedlungsgebieten von Böhmen-Mähren-Schlesien. Politischer Bezirk Gablonz an der Neiße (Gebietsstand 1930)=Kulturní památky v německy osídlených oblastech Čech, Moravy a Slezska. Politický okres Jablonec nad Nisou (stav okresu z roku 1930). Díl 1. München: [s. n.] 1999.
GÜNTER, Rudolf. Wohn-und Geschäftshausbauten in Gablonz a. N. Forum-Zeitschrift für Kunst Bau und Einrichtung 1933, s. 141-143

Publikováno v

GÜNTER, Rudolf. Wohn-und Geschäftshausbauten in Gablonz a. N. Forum-Zeitschrift für Kunst Bau und Einrichtung 1933, s. 142-143

[IMG]

Celkový pohled

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail nároží

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled z křižovatky

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled ze Sadové ulice

Foto J. Zeman

[IMG]

Dům krátce po dostavbě

GÜNTER, Rudolf. Wohn-und Geschäftshausbauten in Gablonz a. N. Forum-Zeitschrift für Kunst Bau und Einrichtung 1933

[IMG]

Půdorys parteru

GÜNTER, Rudolf. Wohn-und Geschäftshausbauten in Gablonz a. N. Forum-Zeitschrift für Kunst Bau und Einrichtung 1933

[IMG]

Půdorys patra

GÜNTER, Rudolf. Wohn-und Geschäftshausbauten in Gablonz a. N. Forum-Zeitschrift für Kunst Bau und Einrichtung 1933