RSS Facebook

Karta stavby 

Vila Karla Krale

 
Generála Mrázka | Jablonec nad Nisou - Centrum 28
Schulgasse, Protifašistických bojovníků
GPS: 50.7251706N, 15.1689794E
Autor:
Franz Hasler
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1887 - 1887
Sloh:
Historismus
O stavbě

Památkově chráněná vila významného jabloneckého právníka Karla Krale na nároží ulic Generála Mrázka a Máchova byla postavená místním architektem a stavitelem Franzem Hasslerem v roce 1887. Honosná neorenesanční vila představuje jednu z Hasslerových vrcholných realizací. Izolovaně stojící dům je obklopen zahradou a svým symetrickým řešením nezapře vliv palladiánské architektury. To je patrné nejen na fasádách s čtvericí středních rizalitů, zakončených volutovými štíty, ale i v palácové dispozici s centrální halou, prosvětlenou mohutným světlíkem, na kterou navazovaly jednotlivé místnosti.

Kde vilu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

Magistrát města Jablonec nad Nisou, archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 28

Výskyty v jiných databázích

Památkový katalog:
pamatkovykatalog.cz

[IMG]

Hlavní průčelí

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail štítu

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail vstupu

Foto J. Zeman

[IMG]

Výkres fasády

MMJ, ASÚ

[IMG]

Půdorys přízemí

MMJ, ASÚ

[IMG]

Půdorys patra

MMJ, ASÚ