RSS Facebook

Karta stavby 

Vila se šmoulí čepičkou

 
V Nivách | Jablonec nad Nisou - Centrum 1874
Flurgasse
GPS: 50.7254239N, 15.1879608E
Autor:
Arwed Heinrich Edgar Ferdinand Thamerus
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1905 - 1905
Sloh:
Secese
Historický název:
Zappeho vila
O stavbě

Stavebníkem výstavné secesní vily byl jablonecký továrník Carl Zappe (1875-1918), který spolu s bratrem Albertem převzal po otci výrobu barevných papírů a litografický závod (v dnešní Podhorské ulici). Návrhem pověřil jabloneckého architekta a stavitele Arweda Thameruse (1856-1936). Stavební povolení bylo na základě komisionálního posouzení (proběhlo 16. března 1905) vydáno 11. dubna 1905 a kolaudace se uskutečnila 14. srpna 1905. V druhé polovině 20. století došlo k odstranění zdobné štukové výzdoby fasády, která byla opatřena tvrdou (břízolitovou) omítkou a odstraněny původní vchodové dveře a nahrazeny utilitárními dřevěnými s prosklením, ve vyvýšeném suterénu zřízena v místech sklepa pro dřevo a uhlí garáž s vraty a nadsvětlíkem z luxferů. I přes negativní stavební zásahy dům dodnes představuje ikonickou stavbu, která svým atypickým štítem opticky uzavírá Husovu ulici a nechybí v žádné publikaci, věnované městu a jeho secesní architektuře.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

Magistrát města Jablonec nad Nisou, archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 1874

[IMG]

Hlavní průčelí

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled ze zahrady

Foto J. Zeman

[IMG]

Hlavní průčelí, současný stav

Foto J. Zeman

[IMG]

Výkres fasád

MMJ, ASŮ

[IMG]

Řez

MMJ, ASÚ

[IMG]

Historický snímek z 80. let 20. století se stále patrnou štukovou výzdobou fasád