RSS Facebook

Karta stavby 

Jablonex

 
Palackého | Jablonec nad Nisou 3145
GPS: 50.7331883N, 15.1681147E
Autor:
Miroslav Drofa - (Centroprojekt)
Účel stavby:
Průmyslová stavba
Výstavba:
1957 - 1962
Sloh:
Sorela, bruselský styl
Historický název:
PZO Jablonex
O stavbě

Rozložitý areál někdejšího PZO Jablonex se nachází nedaleko západního břehu jablonecké přehrady. Stavbu realizovaly Pozemní stavby Liberec podle projektu Státního ústavu pro projektování staveb lehkého průmyslu Centroprojekt Gottwaldov. Úvodní projekt, zpracovaný Miroslavem Drofou pochází z června 1957 a na stavbě byla poprvé užita normalizovaná sada bednění typu Centroprojekt a ke slavnostnímu otevření areálu došlo v roce 1962. Recepce zlínské architektury souvisí s centralizací stavebnictví, která umožnila rozšíření zlínských metod a postupů v rámci celého Československa. Areál se skládá ze šesti objektů a doba vzniku se podepsala v celkové kompozici evokující Cour d'honneur. Součástí velkoryse pojaté vstupní partie je i umělecká výzdoba v podobě soch Slavoje Nejdla, symbolizujících perle. Střední partie je zdůrazněná třemi navazujícími moduly, lícujícími se vstupním schodištěm o šířce tří travé, krytým stříškou. Ze středního, administrativního objektu vede spojovací krček do přízemní haly balíren. Na tu ze severní strany a jižní strany navazují dva čtyřpodlažní sklady. Interiéry byly částečně ovlivněny doznívající socialistickým realismem, což se projevilo např. v obkladech sloupů a stěn z umělého mramoru, či zdobném mnohoramenným lustrem ve vstupní hale. Pozoruhodné vitráže ve vstupní hale Oheň a sklo I a II o rozměrech 160 x 260 cm vytvořili sklářští výtvarníci Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová. V interiérech salónků se pak již ke slovu hlásil tzv. bruselský styl, který se projevil ve stylovém mobiliáři a pastelové výmalbě. Tehdejší ředitel Jablonexu zhodnotil stavbu slovy: „Nová budova byla stavěna i proto, aby svým zjevem a vybavením co nejlépe reprezentovala v očích zahraničních hostů práci českých rukou a kvalitu české práce, celý smysl našeho zřízení, aby byla důkazem kulturní a technické vyspělosti naší socialistické republiky. Jak samotná stavba, tak i vnitřní zařízení jsou výrazem nejvyšší vkusnosti stavební a interierní. Světlé a prostorné haly balíren ostře kontrastují s přestárlými a tmavými prostorami starých provozoven.“

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

Magistrát města Jablonec nad Nisou, archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 3145.
FREIWILLIG, Petr. Recepce zlínského stavebního konceptu v novodobé architektuře Jablonce nad Nisou (Příspěvek k průzkumu a zhodnocení moderní průmyslové architektury v České republice). Zprávy památkové péče. 2010, čís. 4, s. 260–267.
Jablonex. Architektura ČSSR 1958, roč. XVII, č. 7, s. 272–273.

Výskyty v jiných databázích

Památkový katalog:
pamatkovykatalog.cz

Česká televize:
ct24.ceskatelevize.cz

[IMG]

Perspektivní skica

Architektura ČSR

[IMG]

Půdorys

Architektura ČSR

[IMG]

Fasáda

Foto P. Freiwillig

[IMG]

Hlavní průčelí

Foto J. Zeman

[IMG]

Historický snímek interiérů

MSB

[IMG]

Socha "Perly" od Slavoje Nejdla v předpolí areálu