RSS Facebook

Karta stavby 

Schlaraffie

 
Tržní | Jablonec nad Nisou 2032
GPS: 50.7229597N, 15.1755053E
Autor:
Arwed Heinrich Edgar Ferdinand Thamerus
Účel stavby:
Stavba pro kulturu
Výstavba:
1910 - 1910
Sloh:
Secese
Historický název:
Neysseburg
Lidový název:
Zámeček
O stavbě

Neysseburg, zaniklé sídlo jablonecké pobočky (říše) recesistického spolku Schlaraffie představovalo drobnou, ale unikátní stavbu. Jejím autorem byl místní architekt a člen spolku, Arwed Thamerus, který zde vystupoval s přezdívkou Bramante. Význam malebné romantizující stavby v podobě středověkého hrádku podtrhuje i skutečnost, že spolu s chebskou pobočkou Egra představovaly jediné samostatně stojící spolkové budovy u nás, neboť šlarafové zpravidla využívali sály stávajících budov, jako tomu bylo např. v sousedním Liberci. Jablonecká Schlaraffie nazvaná Preciosa Iserina byla založena z iniciativy bankovního ředitele Richarda Näbeho a divadelního režiséra Richarda Sußmanna 17. dubna 1909. Mezi členy figurovali významné osobnosti místního průmyslu a městského života, mj. exportéři Richard Haasis a Heinrich Hoffmann, továrník Hugo Löbl, majitel sanatoria v Jabloneckých Pasekách Georg Glettler, pozdější starosta Karl Fischer či výtvarníci z místní průmyslové školy Moritz Knab a Dominik Brosick, kteří se podíleli na výzdobě spolkového „hradu“. Do stavby vlastního sídla se scházeli ve vile Richada Haasise. Po roce 1945 spolek již nebyl obnoven nebyla obnovena a v budově několik let sídlila tehdejší organizace mládeţe ČSM. Později jej převzal podnik LIAZ, který objekt využíval do poloviny 90. let 20. století. Při privatizaci potom přešel do soukromého vlastnictví a v roce 2019 došlo ke zboření značně schátralé stavby i přes snahu o její zapsání mezi kulturní památky.

Kde stavba stála

Mapy.cz

Literatura a prameny

Magistrát města Jablonec nad Nisou, archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 2032.
STRNAD, Jan. Tajemná Schlaraffie. Jablonecký měsíčník: radniční zpravodaj pro občany města Jablonce nad Nisou 2009, č. 11, s. 19.

Výskyty v jiných databázích

hrady cz:
www.hrady.cz

Česká televize:
ct24.ceskatelevize.cz

facebook:
www.facebook.com

WIKImedia:
commons.wikimedia.org

Prázdné domy:
prazdnedomy.cz

[IMG]

Historický snímek Neysseburgu

SOkA Jablonec nad Nisou

[IMG]

Neyseburg na fotografii z knihy Die sudetendeutschen Selbstverwaltungskörper: eine Sammlung von Darstellungen der sudetendeutschen Städte und Bezirke und ihrer Arbeit in Wirtschaft, Finanzwesen, Hygiene, Sozialpolitik und Technik. Band 6, Gablonz a. N.

[IMG]

Celkový pohled

Foto J. Zeman

[IMG]

Snímek ze zimy 2016

Foto J. Zeman

[IMG]

Objekt krátce před demolicí

Foto J. Zeman

[IMG]

Hlavní průčelí na snímku ze zimy 2016

Foto J. Zeman

[IMG]

Budova krátce před demolicí

Wikipedie