RSS Facebook

Karta stavby 

Urbanisticko-architektonická soutěž na přestavbu centra Jablonce nad Nisou

 
Jablonec nad Nisou - Centrum
Autor:
Lois Welzenbacher
Účel stavby:
Urbanismus
Výstavba:
1925 - 1932
Sloh:
Neoklasicismus, organická architektura
O stavbě

V roce 1925 město Jablonec vypsalo mimořádně velkorysou soutěž, jejímž cílem bylo získat ideový návrh, na jehož základě by bylo možné dobudovat městské centrum tak, aby odpovídalo tehdejšímu významu Jablonce, jakožto jednoho z předních světových center bižuterní výroby. Mezi hlavními požadavky pak nechyběl ani požadavek na návrh nové radnice, začleněné do severní domovní fronty v prostoru dnešního Mírového náměstí. Do soutěže bylo posléze zasláno 25 návrhů a o jejich konečném umístění a ocenění rozhodovala porota v čele se starostou Karla R. Fischera, mezi jejímmiž členy byli mj. drážďanský architekt Paul Wolf, Josef Zasche či Karl Friedrich Kühn. Welzenbacher se svýmn spolupracovníkem Viktorem Stangerem soutěž obeslali návrhem s heslem "Neu Gablonz". Ten získal 2. ceno, přičemž porota si cenila zejména jeho uměleckého ztvárnění v duchu nového klasicismu, přičemž předložený projekt má po formální stránce velmi blízko k prakticky souběžně zpracovanému a tentokráte realizovanému projektu v rakouském Feldkirchu. Zajímavén je, že Welzenbacher se k Jablonci nad Nisou znovu vrátil v roce 1932, kdy vypracoval několik ideových skic nového centra Jablonce nad Nisou, zřetelně ovlivněných Tautovou koncepcí Stadtkrone.

Publikováno v

Arbeiten des Architekten Welzenbacher, München. Deutsche Bauzeitung: Illustrierte Wochenschrift für Baugestaltung, Bautechnik, Städtebau, Siedlung, Wettbewerbe, Bauwirtschaft, Baurecht. Berlin: Beelitz 1936, s. 868.

Paralela

Obytný dům ve Feldkirche (1925-26)

Literatura a prameny

STRNAD, Jan, ed. Jablonecká radnice 1931-1933: příběh stavby architekta Karla Wintera. Jablonec nad Nisou: Město Jablonec nad Nisou - Městské informační centrum, 2008, s. 20-21
Arbeiten des Architekten Welzenbacher, München. Deutsche Bauzeitung: Illustrierte Wochenschrift für Baugestaltung, Bautechnik, Städtebau, Siedlung, Wettbewerbe, Bauwirtschaft, Baurecht.Berlin: Beelitz 1936, s. 868.
Kresby ve vídeňské Albertině, dostupne online na: http://sammlungenonline.albertina.at/
SWOZILEK, Helmut, ed. Lois Welzenbacher: Vorarlberger Landesmuseum, Bregenz, 6.7.-16.9.1990. Bregenz: Das Landesmuseum 1990.

[IMG]

Projekt z roku 1925. Celkový pohled od východu.

STRNAD, Jan, ed. Jablonecká radnice 1931-1933: příběh stavby architekta Karla Wintera.

[IMG]

Projekt z roku 1925. Návrh radnice.

STRNAD, Jan, ed. Jablonecká radnice 1931-1933: příběh stavby architekta Karla Wintera.

[IMG]

Projekt z roku 1925. Úprava jižní strany náměstí.

STRNAD, Jan, ed. Jablonecká radnice 1931-1933: příběh stavby architekta Karla Wintera.

[IMG]

Projekt z roku 1925. Úprava západní strany náměstí.

STRNAD, Jan, ed. Jablonecká radnice 1931-1933: příběh stavby architekta Karla Wintera.

[IMG]

Obytný dům ve Feldkirche

SWOZILEK, Helmut, ed. Lois Welzenbacher: Vorarlberger Landesmuseum, Bregenz, 6.7.-16.9.1990.

[IMG]

Projekt z roku 1932. Celková situace.

Deutsche Bauzeitung: Illustrierte Wochenschrift für Baugestaltung, Bautechnik, Städtebau, Siedlung, Wettbewerbe, Bauwirtschaft, Baurecht.

[IMG]

Projekt z roku 1932. Axonometrický pohled.

Deutsche Bauzeitung: Illustrierte Wochenschrift für Baugestaltung, Bautechnik, Städtebau, Siedlung, Wettbewerbe, Bauwirtschaft, Baurecht.

[IMG]

Projekt z roku 1932. Axonometrický pohled.

http://sammlungenonline.albertina.at/

[IMG]

Projekt z roku 1932. Celkový pohled na "městskou korunu"

http://sammlungenonline.albertina.at/

[IMG]

Projekt z roku 1932. Axonometrický pohled na kostel.

http://sammlungenonline.albertina.at/