RSS Facebook

Karta stavby 

Stará radnice

 
Dolní náměstí | Jablonec nad Nisou - Centrum 600
Neuer Markt, Kaiser-Wilhelm-Platz, Masaryk-Platz, Konrad-Henlein-Platz, Švermovo náměstí
GPS: 50.7231861N, 15.1706875E
Autor:
Ludwig Seidemann
Stavitel:
Gustav Sachers
Účel stavby:
Administrativní budova
Výstavba:
1867 - 1869
Sloh:
Neorenesance
Aktuální název:
Městská knihovna Jablonec nad Nisou
O stavbě

Budova staré radnice byla postavena v letech 1867–1869 ve stylu mnichovsky orientované neorenesanci, tzv. obloukovém stylu (Rundbogenstil). Soutěž na radniční budovu proběhla již na sklonku roku 1864 a měla kupodivu poměrně malou odezvu, kdy do uzávěrky byl podán jediný návrh místního stavitele Josefa Schwarzbacha. Následně dorazil druhý návrh místního rodáka Ludwiga Seidemanna, působícího v Bonnu, osloveného přímo obcí a teprve v roce 1865 třetí návrh od libereckého stavitele Franze Thylla. První cenu obdržel Seidemann, samotná stavba byla ovšem pozastavena a začalo se s ní až po povýšení na město, pod vedením libereckého architekta a stavitele Gustava Sacherse.

Nárožní budova s mohutnou věží dodnes tvoří dominantu Dolního náměstí a představuje výmluvného svědka přerodu podhorské vsi v metropoli bižuterního průmyslu. Do stavby nové, výstavné poštovní budovy sloužila zpočátku i za sídlo hlavní pošty. V roce 1901 byla rozšířena o přístavbu z Chvojkovy ulice a v průběhu třicátých letech došlo k přemístění vchodu do věže. Svému účelu sloužila až do roku 1933, kdy byla slavnostně otevřena velkorysá nová radnice na Horním náměstí a stará radniční budova byla využívána pro zdejší německou knihovnu. Další rozsáhlou přestavbou prošla radnice v sedmdesátých letech, kdy byla celá budova adaptována pro potřeby městské knihovny. Z této doby se v interiérech dochovala i kvalitní umělecká výzdoba, mj. mosazné plastiky Vratislava K. Nováka, skleněné vitráže a obraz Jablonec Jiřího Dostála.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

Magistrát města Jablonec nad Nisou, archiv stavebního úřadu složka domu čp. 600
Vom alten Gablonzer Rathaus. Gablonzer Tagblatt 6.-7.2.1943, s. 4.

Odkazy

Stránky Městské knihovny Jablonec nad Nisou:
knihovna.mestojablonec.cz

Výskyty v jiných databázích

hrady cz:
www.hrady.cz

Liberecký kraj:
www.liberecky-kraj.cz

Atlas Česka:
www.atlasceska.cz

[IMG]

Současný stav

Foto J. Zeman

[IMG]

Řez

SMJ, ASÚ

[IMG]

Historický snímek zasedacího sálu

SOkA Jablonec nad Nisou

[IMG]

Stará radnice na dobové pohlednici

Archiv J. Zemana

[IMG]

Stará radnice před rokem 1900

Městská knihovna Jablonec nad Nisou

[IMG]

Radnice na dobové pohlednici

Jablonecké procházky

[IMG]

Stará radnice na pohlednici z meziválečného období

Jablonecké procházky

[IMG]

Stará radnice s věží nové radnice v pozadí na pohlednici z meziválečného období

Archiv J. Zemana