RSS Facebook

Karta stavby 

Soutěžní návrh na stavbu divadla od Rudolfa Bitzana

 
Liberecká | Jablonec nad Nisou - Centrum
Reichenberger Strasse
Autor:
Rudolf Bitzan
Účel stavby:
Stavba pro kulturu
Výstavba:
1903
Sloh:
Reformní architektura
O stavbě

Nerealizovaný projekt na městské divadlo v Jablonci nad Nisou z roku 1903, vypracovaný ještě během jeho působení v kanceláři Lossow und Viehweger, představuje Bitzanovu první větší práci. Jablonecký divadelní spolek (Gablonzer Theaterverein) byl založen již roku 1894, nicméně soutěž na novou divadelní budovu byla vypsána až roku 1903. Soutěž svými návrhy vedle Rudolfa Bitzana obeslali také architekti R. Kraus, Franz von Krauss s Josefem Tölkem z Vídně a místní rodák Josef Zasche. Vyhodnocením soutěže byla pověřena odborná porota, zasedající v budově německého kasina na Příkopech v Praze, v jejímž čele byl Josef Zítek a Angelo Neumann. První cena byla nakonec udělena návrhu R. Krause, rodáka z České Lípy, usazeného ve Vídni. Protože by však realizace všech plánů znamenala značné překročení částky 300 000 zlatých, se kterou spolek počítal, obrátili se nakonec jeho členové na firmu Fellner a Helmer, aby vítězný projekty upravila a vypracovala nový rozpočet stavby. Bitzanův a Zascheho návrh představovaly nepochybně vrchol soutěže, vzhledem ke konzervativnosti objednavatelů však byla nakonec dána přednost konvenčnějším historizujícím návrhům jejich souputníků. O kvalitách Bitzanova návrhu svědčí i fakt, že byl krátce po svém vyhotovení publikován v prestižním periodiku Der Architekt. Bitzan soutěž obeslal výrazně monumentálním, symetricky komponovaným návrhem pod heslem „Heimat“, na kterém jsou již patrné prvky, charakteristické pro jeho tvorbu, zejména klasicizující výraz budovy s fasádou členěnou mohutnými sloupy a pilastry.

Literatura a prameny

Konkurrenz um das Stadttheater in Gablonz Vom Architekten Rudolf Bitzan Dresden, Der Architekt X, 1904, tab. 70

[IMG]

Celkový pohled

Der Architekt

[IMG]

Hlavní průčelí

Der Architekt

[IMG]

Pohled z Poštovní ulice

Der Architekt

[IMG]

Půdorysy

Der Architekt