RSS Facebook

Karta stavby 

Městské lázně

 
Budovatelů 430/11 | Jablonec nad Nisou - Centrum
Burgerstraße
GPS: 50.7232267N, 15.1655056E
Autor:
Robert Hemmrich
Účel stavby:
Lázeňská stavba
Výstavba:
1908 - 1909
Sloh:
Geometrická secese
Aktuální název:
Jablečné lázně
O stavbě

Objekt městských lázní v ulici Budovatelů 11 byl postaven na tehdejší Burgerstrasse jako císařské lázně Františka Josefa v r. 1908-1909. Byly vybudovány jako jedna z prvních větších budov městskou obcí Jablonec n.n. a v květnu 1910 předány veřejnosti do užívání. Budova byla projektována jako lineárně secesní objekt architektem Rudolfem Hemmrichem. Veškerá plánová dokumentace zůstala dochována, stavební deník taktéž. Ve 30.letech bylo uvažováno o rozšíření objektu zpracovaném ve studii, částečně zachované v archivu MěÚ. K realizaci však nedošlo. V té době byl patrně ubourán jižně usazený vysoký komín. Velmi neblahý zásah do stavby byl proveden Okresním stavebním podnikem po r.1960. Všechna průčelí, opatřená původně vápennou hlazenou omítkou, byla zcela otlučena a zbavena tak všech štukových detailů a plastik a nahrazena omítkou břízolitovou. Zachován je žulový sokl, některá původní okna, hlavní vstup se secesními dveřmi, na střechách všechny původní prvky. Původní secesní okna ve vstupní části stavby a prvky na střeše jako je mohutný tambur, vikýře a dekorované komíny kontrastují se žalostně holými průčelími, která si zachovala svůj původní rozvrh, ale téměř všechny okenní otvory byly vyplněny luxferami.V interiéru zůstaly zachovány hodnotné prostory za vstupem tj. malá vstupní a větší vstupní hala před nástupem na schodiště se secesními dveřmi a všemi štukovými detaily, dále schodiště do 2.NP a prostor s bazénem, kde byly provedeny dílčí změny. Původní dispozice byla následující: ze vstupní haly se vešlo do prostorného vestibulu, v němž byla kasa, správní místnost a vstupy do plavecké haly a do velkých parních lázní. Schody nahoru vedly k vanovým koupelím, k bytu správce a dále do podkroví, kde byly vzdušné a sluneční lázně. Schody dolů z vestibulu vedly do lidových parních lázní, do sprchových lázní a do provozních místností jako je kotelna, strojovna, dílna, prádelna nebo mandlovna se skladem prádla. Všechny místnosti byly vybaveny centrálním vytápěním a elektrickým osvětlením. Dnes objekt viditelně chátrá. Do bazénové haly zatéká a je pravděpodobné, že klenba, která utrpěla i dlouhodobým mokrým provozem, bude potřebovat zcela zásadní rekonstrukci. Ostatní prostory jsou zatím ve staticky dobrém, i když v ostatních ohledech ve velice tristním stavu. Je pravděpodobné, že nebude-li objekt v nejbližších letech opraven, dojde k jeho postupné devastaci. Město stále marně hledá pro objekt novou náplň a prostředky na rekonstrukci. Prozatím prostor propůjčilo umělcům (ArtproProstor) pro pořádání kulturních akcí, happeningů apod.

Paralela

Městské lázně v Novém městě pod Smrkem (1910), Robert Hemmrich

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

Státní archiv Litoměřice, pobočka Jablonec nad Nisou
Die Sudetendeutchen Selbstverwaltungkörper; Band 6: Gablonz. A.N.(Herausgegeben vom Stadtrate Gablonz a.N.); Deutche Kommunal-Verlag G.m.b.H., Berlin; 1930
Gablonz an der Neiße (stadt, Bezirk und Landkreis in Nordböhmen-Sudetenland)
Gerhart Stütz und Karl Zenkner; Leutelt-Gesellschaft e.V., Kulturwerk des Heimetkreises Gablonz, Sitz Schwäbisch Gmünd; 1983
Gablonzer Tagblat; 5.Mai 1910, Nr.102
Gablonzer Zeitung; 8.Mai 1910
fotografie: Eben č. 560,561; SbFF č. 87
Národní památkový ústav, odb. pracoviště Liberec - Stavebně historický průzkum, Zdislava Kubálková, prosinec 1994 - původní výkresová dokumentace
Václav Vostřák - archiv Spolku přátel města Jablonec n.N. - původní výkresová dokumentace - fotografie původního stavu - ocenění provozního objektu Městských lázní (č. 434-01/94/ZP)
Foto www.jablecne-mesto.dogfish.cz/architekt-hemmrich; www.denik.cz; www.jablonecky.denik.cz; www.liberec.idnes.cz

Výskyty v jiných databázích

facebook:
www.facebook.com

MF DNES (přihlásit)/iDnes:
liberec.idnes.cz

WIKImedia:
commons.wikimedia.org

[IMG]

Celkový pohled

Foto J. Zeman

[IMG]

Lázně na historické pohlednici

BayHStA, SdA Bildersammlung

[IMG]

Historická pohlednice

BayHStA, SdA Bildersammlung

[IMG]

Výkres fasády

SMJ, ASÚ

[IMG]

Pohled z ulice Budovatelů

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail štítu se znakem města

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail věžičky

Foto J. Zeman

[IMG]

Kyvné dveře

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail štukové výzdoby v interiéru

Foto J. Zeman

[IMG]

Vestibul

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail schodiště

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled do bazénové haly

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail reliktů původní výmalby

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail reliéfu nad bazénem

Foto J. Zeman