RSS Facebook

Karta stavby 

Bývalé okresní zastupitelství

 
Podhorská | Jablonec nad Nisou - Centrum 2500
Gebirgstrasse
GPS: 50.7244922N, 15.1795175E
Autor:
Robert Hemmrich
Účel stavby:
Administrativní budova
Výstavba:
1924 - 1927
Sloh:
Neoklasicismus
Aktuální název:
Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou
Historický název:
Bezirksverwaltung Gablonz an der Neisse
O stavbě

V meziválečné tvorbě architekta Roberta Hemmricha se vedle moderního neoklasicismu objevují rezidua barokizující moderny, jako v případě budovy okresního zastupitelstva čp. 2500 v Podhorské ulici (1924–27). Průčelní fasáda rozložité budovy někdejšího zastupitelstva čp. 2500 je pětiosá, tři střední osy jsou zdůrazněny mohutným rizalitem s hlavním vstupním portálem lemovaným dvojicí kanelovaných sloupů a završeným segmentově vybíhajícím balkonem. První a druhé patro rizalitu je propojeno pilastry vysokého řádu, okna jsou lemována dekorativními šambránami. V interiérech se pak dochovala řada původních prvků mj. okna, dveře, část svítidel či zábradlí. Nejpoutavější částí mohutné, symetricky komponovaného hlavního průčelí zastupitelstva, je žulový vstupní portikus, nesený dvojicí kanelovaných sloupů. Honosnému exteriéru odpovídají také náročně pojaté interiéry, zejm. táflovaný zasedací sál s kazetovým stropem, kde je umístěn monumentální olejomalba Jizerský triptych od Eduarda Enzmanna. Projekt zastupitelstva souvisel s další zajímavou jabloneckou realizací, jejímž investorem byl také okresní úřad, okresním chorobincem v Pražské ulici, na kterou se můžete podívat zde.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

Magistrát města Jablonec nad Nisou, archiv stavebního úřadu složka domu čp. 2500
SOkA Jablonec nad Nisou, sbírka map a plánů složka domu čp. 2500

[IMG]

Celkový pohled na budovu

Foto J. Zeman

[IMG]

Výkres hlavního průčelí

SOkA Jablonec nad Nisou

[IMG]

Řez

SOkA Jablonec nad Nisou

[IMG]

Půdorys patra se sálem

SOkA Jablonec nad Nisou

[IMG]

Hlavní sál

Foto J. Zeman

[IMG]

Strop s lustrem v hlavním sále

Foto J. Zeman

[IMG]

Hlavní sál, stěna s tryptichem

Foto J. Zeman

[IMG]

Jizerský triptych od Eduarda Enzmanna

Foto J. Zeman

[IMG]

Vstupní vestibul

Foto J. Zeman