RSS Facebook

Karta stavby 

Kantorova vila

 
Palackého 3111/26 | Jablonec nad Nisou - Centrum
Grünwalder Strasse
GPS: 50.7312983N, 15.1698344E
Autor:
Heinrich (ev. Jindřich či Henry) Kulka
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1933 - 1934
Sloh:
Funkcionalismus
O stavbě

Jedna ze tří významných jabloneckých vil dokončených v první polovině 30.let minulého století, Kantorova vila, byla postavena v letech 1933-34 pro manžele Kantorovy. Za architekta si vybrali moravského rodáka židovského původu Heinricha Kulku, žáka a spolupracovníka světoznámého architekta Adolfa Loose, autora slavné Mullerovy vily. Navrhl jim nekonformní stavbu kosmopolitního charakteru, která se na první pohled zcela odlišovala od okolní zástavby. Její návrh vycházel z principu Raumplanu, které propagoval právě Adolf Loos. Exteriér vily působí velmi jednoduše a neutrálně – krychlový tvar s plochou střechou; střídmá kompozice fasády, žádné rafinované detaily nebo kontrastní prvky. Nejvýraznějším prvkem bíle omítaných fasád je vstup s travertinovým obkladem a prosklenými dveřmi s mříží. Do jednoduchého krychlového tvaru vepsal architekt jedinečnou dispozici obsahující v polozapuštěném suterénu privátní ordinaci MUDr. A.Kantora, místnost pro domovníka, garáž a zázemí domu. V přízemí pak byla obytná hala, jídelna, veranda a kuchyně. Toto podlaží má několik úrovní podlah a donedávna patřilo k nejzachovalejším částem interiéru. Spojení se zahradou bylo zajištěno pomocí terasy. Třetí podlaží bylo vyhrazeno ložnicím a čtvrtým „podkroví“ s velkou obytnou terasou. Vzhledem k uplatnění principu Raumplanu nejsou všechna podlaží oddělena v jedné výškové úrovni. O prostorovém uspořádání tak vypovídají více řezy nežli půdorysy. Dům byl v roce 1960 přestavěn na bytový dům, což znamenalo především výrazný zásah do komunikačních prostor a podkroví, kde vznikl místo terasy samostatný byt. Koncem osmdesátých let 20. století dokonce domu hrozila demolice kvůli jedné z variant silničního průtahu městem. V současné době jí necitlivé stavební úpravy ani demolice nehrozí, neboť její architektonická hodnota je již dostatečně známa. Vila je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Paralela

Müllerova vila v Praze (1930), Adolf Loos

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

KOBER Jan (et al.). Kapitoly ze stavebního vývoje Jablonce nad Nisou., Jablonec nad Nisou: Informační centrum Městského úřadu v Jablonci nad Nisou ve spolupráci s Městskou galerií MY a Spolkem přátel města Jablonec nad Nisou 2004.
Ein Artzhaus in Gablonz. Architekt Heinrich Kulka, Wien und Hradec Králové. Forum-Zeitschrift für Kunst Bau und Einrichtung 1937, s. 104-107
HALÍK, Pavel (et al.). Slavné vily Libereckého kraje., Magistrát města Liberce, NPÚ ÚOP v Liberci, Severočeské muzeum, Praha: Foibos 2008
DOMUS (monthly review of architecture, interiors, design, art), numero 726, Aprile 1991

Publikováno v

Ein Artzhaus in Gablonz. Architekt Heinrich Kulka, Wien und Hradec Králové. Forum-Zeitschrift für Kunst Bau und Einrichtung 1937, s. 104-107

Výskyty v jiných databázích

TOPOMOMO:
www.topomomo.eu

Visit Jablonec:
www.jablonec.com

Památkový katalog:
pamatkovykatalog.cz

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnestavby.cz

Modernism in Architecture:
modernism-in-architecture.org

Liberecký kraj:
www.liberecky-kraj.cz

Neviditelný pes:
neviditelnypes.lidovky.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

[IMG]

Současný stav

[IMG]

Současný stav

Kapitoly ze stavebního vývoje Jablonce nad Nisou

[IMG]

Dobový snímek - interiér

Forum-Zeitschrift für Kunst Bau und Einrichtung 1937

[IMG]

Dobový snímek - interiér

Forum-Zeitschrift für Kunst Bau und Einrichtung 1937

[IMG]

Interiér

Kapitoly ze stavebního vývoje Jablonce nad Nisou

[IMG]

Interiér

Kapitoly ze stavebního vývoje Jablonce nad Nisou

[IMG]

Interiér

Kapitoly ze stavebního vývoje Jablonce nad Nisou

[IMG]

Interiér

Kapitoly ze stavebního vývoje Jablonce nad Nisou

[IMG]

Interiér

Kapitoly ze stavebního vývoje Jablonce nad Nisou

[IMG]

Interiér

Forum-Zeitschrift für Kunst Bau und Einrichtung 1937

[IMG]

Interiér

Kapitoly ze stavebního vývoje Jablonce nad Nisou

[IMG]

Interiér

Kapitoly ze stavebního vývoje Jablonce nad Nisou

[IMG]

Jižní pohled

Kapitoly ze stavebního vývoje Jablonce nad Nisou

[IMG]

Severní pohled

Kapitoly ze stavebního vývoje Jablonce nad Nisou

[IMG]

Východní pohled

Kapitoly ze stavebního vývoje Jablonce nad Nisou

[IMG]

Západní pohled

Kapitoly ze stavebního vývoje Jablonce nad Nisou

[IMG]

Dobový snímek

Forum-Zeitschrift für Kunst Bau und Einrichtung 1937

[IMG]

Dobový snímek

Forum-Zeitschrift für Kunst Bau und Einrichtung 1937

[IMG]

Dobový snímek

Forum-Zeitschrift für Kunst Bau und Einrichtung 1937

[IMG]

Řez

Kapitoly ze stavebního vývoje Jablonce nad Nisou

[IMG]

Řez

Forum-Zeitschrift für Kunst Bau und Einrichtung 1937

[IMG]

Výkres

Forum-Zeitschrift für Kunst Bau und Einrichtung 1937

[IMG]

Výkres

Forum-Zeitschrift für Kunst Bau und Einrichtung 1937

[IMG]

Výkres

Forum-Zeitschrift für Kunst Bau und Einrichtung 1937

[IMG]

Pohled na vilu z Palackého ulice

Foto J. Zeman

[IMG]

Zadní (východní) průčelí

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail hlavního vstupu s travertinovým obkladem

Foto J. Zeman