RSS Facebook

Karta stavby 

Bývalá Česká eskomptní banka

 
Podhorská | Jablonec nad Nisou - Centrum 571
Gebirgstrasse
GPS: 50.7234553N, 15.1730031E
Autor:
Max Kühn
Účel stavby:
Stavba pro obchod
Výstavba:
1924
Sloh:
Neoklasicismus
Historický název:
Böhmische Escompte-Bank
O stavbě

Expozitura České eskomptní banky (Böhmische Escompte-Bank) v Jablonci nad Nisou byla jednou z prvních velkých Kühnových realizací po první světové válce. Jablonecká pobočka v Podhorské ulici byla postavena stavební firmou Maxe Dauta v roce 1924 a první plány pocházejí zřejmě již z roku 1922. U třípatrové budovy se sedlovou střechou je základní členění fasád obdobné jako u starší expozitury v Liberci. Přízemí kryje bosáž z hladkých kamenných desek, druhé patro je od třetího oděleno římsou se zubořezem a klasicizující vstupní portál, flankovaný kanelovanými polosloupy, je přísně symetricky situován ve středu centrálního tříosého rizalitu. I přesto však budova působí poněkud odlišným dojmem než liberecká stavba. Architekt totiž vynechal řadu nápadných prvků, kterými byla například kupole a vysoké štíty a došlo i k zjednodušení fasády jednotlivých pater, kde již chybí vysoký řád nebo bosované zakončení rizalitů. Naopak pod korunní římsu přibyl osobitý zdvojený konkávně prolamovaný zubořez. Budova banky tak lze označit za nejzdařilejší Kühnovu realizaci v Jablonci nad Nisou, která navíc reprezentuje přechod od předválečného ještě dekorativního klasicismu k pozdějšímu abstrahovanému klasicismu, jež má blízko k purismu. V dispozici objektu se uplatňuje řešení hojně užívané u většiny meziválečných budov, tedy kombinace obytné a užitné funkce. V obou suterénech se tak nacházelo zázemí nájemníků (centrální topení, sklepní kóje) i baky (registratura, archiv, trezor). Přízemí bylo vyhrazeno pouze potřebám banky, přičemž z vestibulu byl zároveň přístup skrze schodiště a výtah do obytné části domu. Obytná patra měla víceméně identickou dispozici a nacházela se zde vždy dvojice velkometrážních luxusních bytů, vybavených mj. balkóny a terasami, určených pro vedoucí zaměstnance banky. Zajímavým technickým prvkem je pak dodnes dochovaný osobní klecový výtah, jeden z prvních v Jablonci.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Publikováno v

RÜCKER, Friedrich. Ing. Prof. Max Kühn. Wien; Berlin: Gustav Ew. Konrad 1930.

Literatura a prameny

DOSTALÍK, Jan: Max Kühn. Brno 2008. Diplomová práce (Mgr.). Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta. Seminář dějin umění
LODGMAN VON AUEN, Rudolf, ed. a STEIN, Erwin, ed. Die sudetendeutschen Selbstverwaltungskörper: eine Sammlung von Darstellungen der sudetendeutschen Städte und Bezirke und ihrer Arbeit in Wirtschaft, Finanzwesen, Hygiene, Sozialpolitik und Technik. Band 6, Gablonz a. N.
RÜCKER, Friedrich: Ing. Prof. Max Kühn. Wien; Berlin: Gustav Ew. Konrad 1930.
Magistrát města Jablonec nad Nisou, archiv stavebního úřadu,, složka domu čp. 571

[IMG]

Současný stav

Foto J. Zeman

[IMG]

Hlavní průčelí na výřezu plánové dokumentace

SMJ, ASÚ

[IMG]

Dvorní průčelí na výřezu plánové dokumentace

SMJ, ASÚ

[IMG]

Půdorys suterénu

SMJ, ASÚ

[IMG]

Řez

SMJ, ASÚ

[IMG]

patro

SMJ, ASÚ

[IMG]

Půdorys přízemí

SMJ, ASÚ

[IMG]

Dobový snímek banky

RÜCKER, Friedrich. Ing. Prof. Max Kühn

[IMG]

Banka krátce po dostavbě

LODGMAN VON AUEN, Rudolf, ed. a STEIN, Erwin, ed. Die sudetendeutschen Selbstverwaltungskörper: eine Sammlung von Darstellungen der sudetendeutschen Städte und Bezirke und ihrer Arbeit in Wirtschaft, Finanzwesen, Hygiene, Sozialpolitik und Technik. Band 6, Gablonz a. N.

[IMG]

Pohled do bankovní haly

RÜCKER, Friedrich. Ing. Prof. Max Kühn

[IMG]

Vestibul

RÜCKER, Friedrich. Ing. Prof. Max Kühn

[IMG]

Historická pohlednice z 80. let

SJM, ASÚ

[IMG]

Historický výtah na snímku z 80. let 20. století

SJM, ASÚ

[IMG]

Boční průčelí

Foto J. Zeman

[IMG]

Celkový pohled

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail nároží

Foto J. Zeman

[IMG]

Parter s hlavním vstupem

Foto J. Zeman

[IMG]

Vestibul

Foto J. Zeman

[IMG]

Vstupní vestibul, současný stav

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled na bývalou banku z "Gothajového" domu

Foto J. Zeman