RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG]

Heinrich (ev. Jindřich či Henry) Kulka

 

1900 Litovel

1971 Auckland, Nový Zéland

O autorovi

Blízký spolupracovník Adolfa Loose Heinrich Kulka studoval v letec 1918-24 architekturu na vídeňské technice, nicméně studia nedokončil. Od roku 1920 navštěvoval také Loosovu soukromou školu architektury a o rok pozdějio získal zaměstnání jako kreslič v jeho ateliéru, kde se mj. podílel na projektu Ruferovy vily ve Vídni (1922) či soutěžním návrhu budovy The Chicago Tribune. Po Loosově ochodu do Paříže krátce působil ve Stuttgartu, mj. u Loosova žáka Gustava Schleichera či Ernsta Otto Oßwalda. V roce 1926 se vrátil do Vídně, kde se oženil a pracoval opět pro Adolfa Loose, mj. dle jeho návrhu vypracoval projekt vily Josephine Bakerové či některé plzeňské interiéry, zejména byt Oskara a Jany Semmlerových, v jehož řešení se uplatňuje Loosův proslulý raumplan. V letech 1937-38 chtěl Kulka dokončit svá studia na vídeňské technice, k čemuž však v souvislosti s politickými změnami nedošlo a architekt se odstěhoval do Československa, konkrétně do Hradce Králové. Následně uvažoval o emigraci do Spojených států, což se však nepodařilo a tak za pomoci manželů Semmlerových odešel na Nový Zéland, kde od roku 1940 působil ve firmě Fletscher Construction Company a v letech 1960-71 jako samostatný architekt.

Stavby na jiných místech

Holznerova vila v Hronově (1937-38)
Dům Karla Löwenbacha v Hradci Králové (1937-38)
Old Folks Association Coronation Hall v Aucklandu (1953)

Literatura

DOMANICKÝ, Petr a JINDRA, Petr. Loos - Plzeň - souvislosti = Loos - Pilsen - connections. Plzeň: Západočeská galerie, 2011, s. 194.

Odkazy

Kulkův životopis se seznamem realizací:
kg.ikb.kit.edu

TOP 50 domů 20. století na Novém Zélandu (pdf) Kulkův vlastní dům (1943) v Aucklandu na s. 78:
www.christchurchmodern.co.nz

Výskyty v jiných databázích

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

archINFORM:
eng.archinform.net

abART:
www.isabart.org

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnestavby.cz

AEIOU:
austria-forum.org

Architektenlexikon Wien:
www.architektenlexikon.at

WorldCat:
www.worldcat.org

PAM Plzně:
pam.plzne.cz

Stavby autora

[IMG]

1934 Kantorova vila