RSS Facebook

Karta stavby 

Dům Spořitelního a úvěrového družstva v Jablonci nad Nisou

 
Dolní náměstí / Lidická | Jablonec nad Nisou - Centrum 678
Neumarkt / Rathausgasse
GPS: 50.7226019N, 15.1705514E
Autor:
Robert Hemmrich
Účel stavby:
Stavba pro obchod
Výstavba:
1932 - 1932
Sloh:
Moderna s prvky expresionismu
Historický název:
Gegenseitigen Spar- und Vorschussvereines G. m b. h. in Gablonz a. N.
O stavbě

Rozložitá budova Spořitelního a úvěrového družstva v Jablonci nad Nisou z roku 1932, představuje vrchol meziválečné tvorby Roberta Hemmricha. Na stavbu družstvo vypsalo soutěž, které se vedle Hemmricha zúčastnil mj. žatecký architekt Eduard Martin, Adolf Meretich a Max Böhm z Karlových Varů či jablonecký stavitel Emil Nedwed, přičemž do užšího výběru postoupil projekt Maxe Böhma. Z konkurenčních návrhů lze jako poměrně zdařilý označit vedle Hemmrichova projektu ještě Meretichův s motivem pilovitých arkýřů, připomínající o něco starší náchodskou spořitelnu od Pavla Janáka, jíž se zřejmě částečně inspiroval. Realizací byl nakonec zaslouženě pověřen Hemmrich, který (nejspíše ve spolupráci s nějakým mladším kolegou ve svém ateliéru) vypracoval progresivní, značně velkoměstsky působící polyfunkční dům. Mohutnou hmotu se Hemmrichovi podařilo rozčlenit do menších segmentů důmyslným užitím různých materiálů. Zaoblený parter je pojednán pískovcovým obkladem, patro a elegantní zaoblené nároží klinkerovým obkladem a zbytek domu je opatřen omítkami. Tak jako u předchozích staveb je i zde čitelná koncepce „těla a hlavy“. Díky dominantní nárožní poloze v jihozápadním koutu náměstí představuje dům jednu z jeho dominant a pendant staré radnice. Zmíněný velkoměstský charakter má hlavně průčelí do Lidické ulice s věží a pásažovitě řešeným vstupem do domu, rámovaným zaoblenými výkladci, pohledově uzavírající Dvorskou ulici. Dispoziční schéma je příznačné pro většinu soudobých polyfunkčních objektů. Parter byl vyhrazen obchodním účelům, patro využívalo družstvo a zbylá podlaží byla určena k bydlení. Komunikační jádro domu tvoří schodišťový rizalit s výtahem, přičemž na každém podlaží se nacházela dvojice luxusních velkometrážních bytů.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

Architekt Adolf Meretich.. Wien: Verlag für Volkswirtschaft Otto Waldes, 1932.
Das neue Wohn- und Kassengebäude des Gegenseitigen Spar- und Vorschussvereines G. m b. h. in Gablonz a. N. Gablonzer Tagblatt 26. 3. 1932, s. 27.
KLEIN, Dieter (bearb.). Kulturdenkmäler in den historischen deutschen Siedlungsgebieten von Böhmen-Mähren-Schlesien. Politischer Bezirk Gablonz an der Neiße (Gebietsstand 1930)=Kulturní památky v německy osídlených oblastech Čech, Moravy a Slezska. Politický okres Jablonec nad Nisou (stav okresu z roku 1930). Díl 1. München: [s. n.] 1999.
SOkA Jablonec nad Nisou, sbírka map a plánů, dokumentace k domu čp. 678.

[IMG]

Pohled z Dvorské ulice

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail expresivně pojatého nároží

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled z Dolního náměstí

Foto J. Zeman

[IMG]

Celkový pohled

Foto J. Zeman

[IMG]

Tzv. Pamulus Haus, který stál původně na místě pozdější novostavby

Jablonecké procházky

[IMG]

Kresba novostavby z deníku Gablonzer Tagblatt

Gablonzer Tagblatt

[IMG]

Půdorys obytného patra

SOkA Jablonec nad Nisou

[IMG]

Článek věnovaný novostavbě, uveřejněný v Pojizerských listech dne 22. 4. 1932