RSS Facebook

Karta stavby 

Bývalá továrna Feinapparate - Bau

 
Belgická | Jablonec nad Nisou - Rýnovice
Reinowitz
GPS: 50.7410494N, 15.1437067E
Spoluautor:
Franz Anton Dischinger - (Dyckerhoff & Widmann AG)
Spoluautor:
Hans Hertlein
Účel stavby:
Průmyslová stavba
Výstavba:
1939 - 1940
Sloh:
nová věcnost
Aktuální název:
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou
Historický název:
Feinapparate - Bau, G.m.b.H., Jena - Werke Gablonz - Reinowitz, LIAZ
O stavbě

Továrna na jemnou mechaniku byla vystavěna v tehdy samostatných Rýnovicích v letech 1939-40 především kvůli válečné výrobě. V původním rozsahu obsahovala dva etážové výrobní objekty, uprostřed areálu stojí tepelná elektrárna, blíž silnici dvě přízemní haly slévárny a kalírny, zastřešené válcovými skořepinami, charakteristickými pro válečnou stavební produkci firmy Dywidag. Stavbu realizovala firma Dyckerhoff & Widmann AG (dnešní DYWIDAG-Systems) jako železobetonový skelet. Budova dílen byla zastřešena válcovými skořepinami se šedy, opřenými o rámové vazníky vybíhající z nosných sloupů. Tento konstrukční systém "Dywidag Schalensheddach" vyvinul pro firmu inženýr Franz Anton Dischinger. Součástí areálu byla rovněž zaměstnanecká kolonie závodu, tvořená 16 dvojdomy, určenými pro vedoucí zaměstnance podniku, navržená jabloneckým architektem Alfredem Wenzelem. V roce 1944 zde pak vznikla pobočka nechvalně známého koncentračního tábora Gross-Rosen. "Dvojče" rýnovické továrny stojí v Teplicích, po znárodnění byl podnik znám pod názvem Somet. Kartu stavby si můžete prohlédnout zde.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

BERAN, Lukáš, ed. a VALCHÁŘOVÁ, Vladislava, ed. Industriál Libereckého kraje: technické stavby a průmyslová architektura: průvodce. Praha: ČVUT, Výzkumné centrum průmyslového dědictví 2007, s. 144

Výskyty v jiných databázích

registr VCPD:
www.industrialnitopografie.cz

[IMG]

Současný stav etážovky

Foto J. Zeman

[IMG]

Průčelí

Foto J. Zeman

[IMG]

Původní část průčelí dosud nepoznamenaná zateplením

Foto J. Zeman

[IMG]

Realizace zateplení

Foto J. Zeman

[IMG]

Přízemní budova dílny

Foto J. Zeman

[IMG]

Druhá etážovka, dnes sídlo SPŠT

Foto J. Zeman

[IMG]

Celkový pohled

Foto J. Zeman

[IMG]

Etážovka před zateplením

VCPD

[IMG]

Interiér jedné z etážovek

VCPD