RSS Facebook

Karta stavby 

Obytný blok na Žižkově vrchu

 
Skřivánčí, Na Kopci, Řetízková | Jablonec nad Nisou - Centrum 3051-3058
Koppengasse, Gürtler Gasse
GPS: 50.7230808N, 15.1554342E
Autor:
Franz Ludwig
Stavitel:
Gemeinnützige Bau- und Wohnungsgenossenschaft Eigener Herd G.m.b.H
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1931 - 1932
Sloh:
Tradicionalismus
Historický název:
Eigener Herd
O stavbě

Mohutný blok v ulicích Skřivánčí, Řetízková a Na Kopci se skládá z osmi obytných sekcí, zastřešených kýlovou střechou, typickou pro obytnou výstavbu trnovanského družstva Vlastní krb. Každá sekce obsahovala malometrážní, dalo by se říci sociální byty, vybavené drobným balkonem. Typický byt se skládal z předsíně, koupelny s toaletou, obytné kuchyně a pokoje, přičemž nájemníci měli povětšinou k dispozici i vlastní sklep a půdu v podkroví. Blok ve své době představoval jeden z největších obytných stavebních podniků v meziválečném Jablonci. Dům prošel řadou utilitárních úprav (mj. výměna oken, zateplení fasád s novým, atektonickým barevným řešením), které se podepsaly negativně na jeho vzhledu. Dodnes však tvoří jednu z výrazných městských dominant.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Prameny

SOkA Liberec, Archiv města Liberec IV (Gd), Eigener Herd, inv. č. 1595, sign. 164, kart. 718
Gablonzer kommunale Angelegenheiten. Gablonzer Tagblatt, 31. 1. 1930, s. 5.
UTISCHILL, Karl. Das Wohnugsproblem in Gablonz a. N. Gablonzer Tagblatt, 15. 2. 1930, s. 18.

[IMG]

Letecký snímek celého areálu

Mapy.cz

[IMG]

Blok na archivním snímku

Archiv J. Zemana

[IMG]

Současný stav

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled na část bloku

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled do vnitrobloku

Foto J. Zeman