RSS Facebook

Karta stavby 

Soutěžní návrh na stavbu divadla od Josefa Zascheho

 
Liberecká | Jablonec nad Nisou - Centrum
Reichenberger strasse
Autor:
Josef Zasche
Účel stavby:
Stavba pro kulturu
Výstavba:
1903
Sloh:
Reformní architektura
O stavbě

Zasche se na soutěži, které se zúčastnil rovněž Rudolf Bitzan, prezentoval moderním, progresivním návrhem, o jehož kvalitách svědčí i to, že má blízko k pozdějším realizacím proslulého Henryho van de Velde, zejm. ikonickému divadlu Werkbundu v Kolíně nad Rýnem (1914). Zascheho projekt se vyznačoval lapidárními formami, na hony vzdálenými dobovým divadlům a co je důležité, podoba exteriéru byla spoluurčována interiérem. Sám architekt k tomu poznamenává, že „vnějšek je bez všech neorganických zdobných forem... celá stavba se rozvíjí logicky z vnitřku navenek a každý prostor vyjadřuje své určení také ve vnější formě“, což je patrné i navrženém dispozičním řešení. Zasche zde nápaditě použil radiální rozvětvení nástupních proudů z oktogonálního vestibulu, přičemž pro plynulejší a rychlejší přesun diváků na konci představení přidal ještě dvě nárožní schodiště, ústící do volného prostoru před divadlem. Tento racionální pohled na architekturu, předznamenávající funkcionalistické pojetí prostoru, se projevil takřka současně i ve vilových realizacích, v pražské Wilfertově (1904–05) a jablonecké Dresslerově vile (1905–06). To že problematiku stavby divadelních budov považoval za nadmíru důležité téma, dokládá i vlastní teoretický spis Das moderne Theater: ein Beitrag zur Erziehung einer größeren Sicherheit im Theater durch Führung der 1. Rangtreppe direkt ins Freie und einer zugfreien intimen Verbindung des Parterres mit dem Foyer über die 1. Rangtreppe.

Literatura a prameny

FELLNER-FELDEGG, Fredinand. Zum modernen Theaterbau. Der Architekt 1905, roč. XI, s. 25.
SCHMIDTKUNZ, Hans. Theaterbau. Berliner Architekturwelt 1907, roč. IX, č. 11, s. 406.

[IMG]

Axonometrický pohled na divadlo

Der Architekt

[IMG]

Přízemí

Der Architekt

[IMG]

Patro

Der Architekt

[IMG]

Divadlo Werkbundu v Kolíně nad Rýnem od Henry van de Veldeho

TACE