RSS Facebook

Karta stavby 

Sídliště FAB

 
Stará osada | Jablonec nad Nisou - Rýnovice
GPS: 50.7458042N, 15.1447411E
Autor:
Alfred Wenzel
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1941
Sloh:
Heimatstil
Aktuální název:
Stará Osada
Historický název:
Siedlung Reinowitz der Feinapparatebau G. m. b. H. Jena
O stavbě

Původní projekt sídliště pro vedoucí zaměstnance Feinapparatebau obsahoval více než 30 obytných dvojdomů, které doplňovalo zázemí kolonie, tvořené mj. spolkovou halou či knihovnou. Nakonec však byla realizována cca polovina ze zamýšleného počtu, tj. 16 dvojdomů. V jejich řešení architekt Wenzel využil formálního rejstříku heimatstilu, preferovaného v rámci obytné výstavby a odkazujícího k tradici německého venkovského domu v duchu doktríny blut und boden (krev a půda). Třebaže se nelze zcela oprostit od negativních ideových konotací, které tato architektura přináší, nelze kolonii upřít mimořádně zdařilé urbanistické zapojení do struktury Rýnovic i její citlivé zasazení, do okolního působivého přírodníme rámce, k čemuž nepochybně přispěla právě inspirace regionální lidovou architekturou. Dnes je bohužel až na pár výjimek většina domů poznamenána pozdějšími, mnohdy poměrně razantními přestavbami. Zachován nicméně zůstal alespoň stále dobře čitelný urbanistický rozvrh sídliště.

Kde sídliště najdete

Mapy.cz

Literatura

GÜNTHER, Rudolf. Künstler des Isergebirges und ihre Nachfolger. Schwäbisch Gmünd: Verlag der Leutelt-Gesellschaft, 1980. s. 191-192

[IMG]

Typický dům kolonie

Foto J. Zeman

[IMG]

Model kolonie od Alfreda Wenzela

GÜNTHER, Rudolf. Künstler des Isergebirges und ihre Nachfolger

[IMG]

Ideová skica kolonie

Ivan Rous

[IMG]

Půdorys kolonie, původně zamýšlený rozsah

Ivan Rous

[IMG]

Pohled do kolonie

Foto J. Zeman

[IMG]

Ukázka zděného domu

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail původních dveří jednoho z domů

Foto J. Zeman

[IMG]

Ukázka jednoho z dochovaných dřevěných domů, evokujících venkovskou zástavbu

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled do kolonie

Foto J. Zeman

[IMG]

Jeden z typických domů kolonie

Foto J. Zeman

[IMG]

Letecký pohled na kolonii

mapy.cz