RSS Facebook

Karta stavby 

Löblova vila

 
Rieglova | Jablonec nad Nisou - Centrum 2573
Schürer Strasse
GPS: 50.7321406N, 15.1681658E
Spoluautor:
Max Hans Kühne - (Lossow u. Kühne)
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1925
Sloh:
Neoklasicismus
Aktuální název:
Klub EX
O stavbě

Mohutná vila na půdorysu písmene L vychází stejně jako vila Luize Holdinghausenové z těžkých barokizujících forem, kombinovaných s populárním neoklasicismem a stavitelem byl i v tomto případě Max Daut. Střídmé průčelí rytmizuje pravidelný rastr oken, v přízemí pravoúhlých, v patře obloukových. Jinak hladkou fasádu oživují výrazné nadokenní římsy přízemí s dekorativními girlandami a subtilní ozdobné mříže. Rozložitý dům s členitým půdorysem zastřešuje masivní mansardová střecha. Nižší západní křídlo spojuje ohradní zeď s domkem správce a na jižní straně vystupuje z hmoty domu elegantní zimní zahrada se střešní terasou, přístupnou z patra. V ose zahradního průčelí je mělký, cylindrický rizalit s vchodem na zahradní terasu. Hlavní vstup do domu byl po předsazeném schodišti s balustrádovým zábradlím. Ústředním prostorem náročně koncipovaných interiérů je vstupní hala s dřevěným schodištěm do patra, mramorovým krbem a velkým vitrážovým oknem, do níž se vcházelo skrze šatní místnost. V patře se nacházel pokoj pro hosty, ložnice rodičů, dětský pokoj s místností pro vychovatelku a dvě koupelny. Vytápění celého domu obstarávalo ústřední topení, situované v suterénu. V mimořádně hodnotných interiérech se do dnešní doby zachovalo množství původního vybavení, včetně táflování a svítidel. K nejcennějším patří ušlechtilé repliky klasicistních kamen v patře. Nedávno pak vila prošla náročnou a z památkového hlediska vzornou rekonstrukcí.

Paralela

Schubertova vila v Hrádku nad Nisou(1924), Lossow & Kühne

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

BERAN, Lukáš, ed. a VALCHÁŘOVÁ, Vladislava, ed. Industriál Libereckého kraje: technické stavby a průmyslová architektura: průvodce. Praha: ČVUT, Výzkumné centrum průmyslového dědictví 2007
HARTMANN, Angela; WILLIAM LOSSOW, MAX HANS KÜHNE - Zwei Architektenmonographien; 2006
ZEMAN, Jaroslav. Mezi tradicí a modernitou – tvorba ateliéru Lossow & Kühne v severních Čechách. In Fontes Nissae 2011, roč. 12, č. XII. Liberec: Technická univerzita 2012

Výskyty v jiných databázích

Slavné vily / Slavné stavby:
slavnestavby.cz

Český rozhlas:
m.rozhlas.cz

[IMG]

Vila po rekonstrukci

Foto J. Zeman

[IMG]

Situace

SMJ, ASÚ

[IMG]

Projekt jižní fasády

SMJ, ASÚ

[IMG]

Půdorys přízemí

SMJ, ASÚ

[IMG]

Půdorys patra

SMJ, ASÚ

[IMG]

Řez

SMJ, ASÚ

[IMG]

Vila na nedatované historické fotografii

Archiv J. Zemana

[IMG]

Hlavní průčelí vily na historickém snímku

Die sudetendeutschen Selbstverwaltungskörper: eine Sammlung von Darstellungen der sudetendeutschen Städte und Bezirke und ihrer Arbeit in Wirtschaft, Finanzwesen, Hygiene, Sozialpolitik und Technik. Band 6, Gablonz a. N.

[IMG]

Hlavní (zahradní) průčelí vily před rekonstrukcí

Foto J. Zeman

[IMG]

Zimní zahrada před rekonstrukcí

Foto J. Zeman

[IMG]

Hlavní vstup

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled do haly ze schodiště

Foto J. Zeman

[IMG]

Vstupní branka s monogramem stavebníka domu, Hugo Löbla

Foto J. Zeman

[IMG]

Elegantní neoklasicistní kamna v patře

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail svítidla na pilastru vstupní branky

Foto J. Zeman

[IMG]

Neoklasicistní kamna s monogramem majitele domu

Foto J. Zeman

[IMG]

Garáž

Foto J. Zeman

[IMG]

Půdorys garáže s bytem řidiče

SMJ, ASÚ

[IMG]

Schodiště ve vstupní hale

Foto J. Zeman

[IMG]

Mramorový krb v hale

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail sloupku schodiště

Foto J. Zeman