RSS Facebook

Karta stavby 

Soutěžní návrh na expozituru Kreditanstalt der Deutschen (KdD)

 
Podhorská | Jablonec nad Nisou - Centrum
Gebirgstrasse
GPS: 50.7236672N, 15.1717706E
Autor:
Adolf Foehr
Účel stavby:
Stavba pro obchod
Výstavba:
1930 - 1930
Sloh:
Purismus
O stavbě

Bankovní dům Kreditanstalt der Deutschen (KdD) z let 1930–32 patří spolu s expoziturami v Brně (arch. Jürgen Bachmann) a Ústí nad Labem (arch. Fritz Lehmann) k architektonicky nejzajímavějším budovám ústavu. Na jeho stavbu byla v roce 1930 vypsána soutěž a s ohledem na nacionální orientaci investora byli osloveni pouze architekti německé národnosti. Z celkem 75 účastníků soutěže známe Adolfa Foehra, Fritze Lehmanna, Jürgena Bachmanna, Emila Röslera a Arthura Corazzu, který nakonec stavbu realizoval. Vítězem soutěže se stal Adolf Foehr, který předložil studii puristického objektu, zastřešeného valbou střechou, z níž vycházela výsledná realizace architekta Corazzy.

[IMG]

Soutěžní návrh KdD

Bauten und Entwürfe aus Fünfundzwanzig Jahren Architekt Baurat Adolf Foehr, 1934