RSS Facebook

Karta stavby 

Schneiderova vila

 
Zlatá č.p. 2912 | Jablonec nad Nisou - Šumava
GPS: 50.7291378N, 15.1803575E
Autor:
Rudolf Günter (ev. Günther)
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1929 - 1930
Sloh:
Umírněná moderna s prvky expresionismu
O stavbě

Kulturní památka (2010) Vila se nachází ve smíšené zástavbě tvořené rodinnými a nájemními domy a drobnými výrobními provozy. Vilu navrhl architekt Rudolf Gűnter v pouhých 27 letech pro Fritze a Olgu Schneiderovy. Vila byla postavena v letech 1929 -1930, stavbu realizovala místní firma Ing. Ulbrich und Sohn. Dům má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Postaven je na členitém půdorysu s dvoukřídlou dispozicí. Obě symetrická křídla na východní a severní straně svírají patrový rizalit tvarovaný do segmentového oblouku. Před něj předstupuje mohutná terasa stejného tvaru přístupná z úrovně terénu jednoramenným zužujícím se schodištěm. Schodiště je situováno v jedné ose se vstupními dveřmi do obývacího pokoje, oknem do ložnice v patře a vůči rizalitu inverzně prohnutým tělesem komína, v jehož středu je umístěna apsida se vstupem na střešní terasu. Valbovou střechu kryjí červené eternitové šablony kladené na koso. Střecha rizalitu je rovná, krytá pásovou lepenkou. Slouží jako horní terasa lemovaná zábradlím z kovaných proplétaných prutů. Terasa a vysoký sokl domu jsou vyzděny z žulového kvádrového zdiva. Hlavní vstup do domu je umístěn ve středu severního průčelí přístupný po žulovém schodišti, vedoucím na vstupní verandu. Její střecha, vynášená čtyřmi pilíři a masivním kládím, slouží jako balkon. Plasticita fasády je zajištěna několika římsami(horizontální soklovou10 římsou, profilovanou patrovou římsou, římsou korunní s nadezdívkou z režného zdiva,…). Okenní a dveřní otvory rámují šambrány, ve zvýšeném přízemí rizalitu navíc s klenáky. Omítka objektu je původní hladká, probarvená ve hmotě ve dvou odstínech. Stavba je v soklové římse v levém rohu západního štítového průčelí signována „ARCH. GŰNTER" Interiér je dispozičně rozvržen pro bydlení rodiny s dětmi, s pokoji pro služku a hosty. V suterénu přístupném zadním vchodem se nacházela prádelna, kuchyně, pokoj, sklepní a skladovací prostory a WC. Ve zvýšeném přízemí bylo v severním křídle situováno zádveří, šatna, hala, pánský pokoj a WC. Ve východním křídle se nacházela kuchyně, spíž, přípravna a jídelna. Východní a severní křídlo funkčně propojuje obloukový rizalit s bohatě prosvětleným obývacím pokojem situovaným na jih a se vstupem na zahradu.V traktu spojujícím obě křídla se nachází dřevěné dvojramenné protisměrné schodiště vedoucí až na horní střešní terasu, Jeho ramena a táflované zábradlí je formováno v odvážných eliptických křivkách a svým výrazem se hlásí ke stylu art deco. V patře severního křídla se nacházel pokoj pro hosty, chodba, předsíňka se vstupem na balkon a WC. Ve východním křídle byl pokoj pro služku, předsíňka, koupelna a dětský pokoj. V rizalitu se nalézala ložnice přístupná z chodby a dětského pokoje. V interiérech jsou dochovány původní kryty radiátorů s ornamentem art deco, vnitřní parapety, dřevěné obložení okenních mechanismů. Dřevěné posuvné i otvíravé dveře včetně kování z bílé mosazi jsou rovněž v intaktním stavu. Další součásti vnitřního vybavení (např. mramorem obložená kamna v obývacím pokoji ) se bohužel nezachovaly. Od roku 1946 sloužila Schneiderova vila jako jesle. V době existence jeslí proběhly adaptace vnitřních prostor, které přizpůsobily dispozice jejich provozu. Od 80. let 20. století zde bydlela rodina s dětmi v pěstounské péči. Od roku 2012 je vila v rukou soukromého investora a prochází postupnou citlivou rekonstrukcí včetně náročné obnovy zahrady. Schneiderova vila je vynikající ukázka meziválečné architektury, která kombinuje tradicionalistický střízlivý výraz s expresivním, a přesto v konečném vyznění klidně působícím rozložením hmot. Od roku 2010 je objekt zapsán do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

Petr Freiwillig: Schneiderova vila v Jablonci, Památky libereckého kraje - Sborník NPÚ, územního odborného pracoviště v Liberci pro rok 2009, (str.32-40)
Archiv NPÚ v Liberci (Mgr. Petr Freiwillig)
Soukromý archiv současných majitelů vily

Výskyty v jiných databázích

TOPOMOMO:
topomomo.eu

Visit Jablonec:
www.jablonec.com

[IMG]

Před rekonstrukcí (2010)

[IMG]

Jméno architekta na fasádě

[IMG]

Vila po dokončení (jaro 1930)

[IMG]

Pohled severní

[IMG]

Pohled východní

[IMG]

Pohled západní

[IMG]

Situace s podpisy stavebníků

[IMG]

Půdorys 1.NP

[IMG]

Půdorys 2.NP

[IMG]

Půdorys podkroví

[IMG]

Půdorys suterénu

[IMG]

Řez

[IMG]

Proplétané zábradlí na střešní terase (foto 2015)

[IMG]

Po obnově zahrady (foto 2015)

[IMG]

Přístup k vile (foto 2015)

[IMG]

Schodiště s prvky art deco

[IMG]

Vstup na střešní terasu