RSS Facebook

Karta stavby 

Přádelna Johann Priebsche dědicové, tzv. Obnovená

 
Hlavní 453 | Smržovka
Morchenstern
GPS: 50.7351908N, 15.2922281E
Spoluautor:
Max Hans Kühne - (Lossow u. Kühne)
Spoluautor:
William Lossow - (Lossow u. Kühne)
Účel stavby:
Průmyslová stavba
Výstavba:
1909 - 1912
Sloh:
Neoklasicismus
O stavbě

Prvním významným projektem, realizovaným v severních Čechách ateliérem Lossow & Kühne je přádelna Johann Priebsche dědicové, tzv. Obnovená ve Smržovce. Návrh byl posléze publikován v časopise Der Architekt, nicméně se jménem libereckého rodáka Heinricha Persta, což podporuje domněnku o jeho působení v kanceláři. Novostavbou se završila rozsáhlá stavební činnost textilní firmy Johanna Priebsche ve Smržovce, vedené jedním z dědiců, Robertem Priebschem. Elegantní klasicizující budova patří k nejkrásnějším ukázkám industriální architektury v severních Čechách. Dominantním prvkem průčelí je asymetricky situovaná vstupní schodišťová věž se dvěma bočními rizality, obsahujícími šatny a toalety, krytá kýlovou střechou. Fasády rytmizují pilastry a centrální partii věže oživují hodiny s bohatým štukovým rámem. Zajímavým technickým prvkem je protipožární vodojem se sprinklerovým zařízením v horní části věže. Jednotlivá podlaží o celkové výměře 9600 m² spojují schodišťové věže na jižní straně budovy a protilehlá dvojice věží na severní straně obsahovala původně kanceláře mistrů a výtah. Jádro budovy tvoří skeletová konstrukce a strop z železobetonových desek spočívá na ocelových traverzách, nesených litinovými sloupy.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

BERAN, Lukáš, ed. a VALCHÁŘOVÁ, Vladislava, ed. Industriál Libereckého kraje: technické stavby a průmyslová architektura: průvodce. Praha: ČVUT, Výzkumné centrum průmyslového dědictví 2007
HARTMANN, Angela; WILLIAM LOSSOW, MAX HANS KÜHNE - Zwei Architektenmonographien; 2006
ZEMAN, Jaroslav. Mezi tradicí a modernitou – tvorba ateliéru Lossow & Kühne v severních Čechách. In Fontes Nissae 2011, roč. 12, č. XII. Liberec: Technická univerzita 2012
Entwurf für eine Baumwollspinnerei. Architekt Heinrich Perst, Wien. Der Architekt 1910, roč. 16, s. 88, tab. 80-81.
BERAN, Lukáš. Stavby textilního průmyslu severních Čech a jejich tvůrci. In FRAGNER, Benjamin (et al.). Průmyslové dědictví: sborník příspěvků z mezinárodního bienále Industriální stopy = Industrial heritage: conference proceedings from the international biennial "Vestiges of Industry." Praha: Výzkumné centrum průmyslového dědictví Českého vysokého učení technického v Praze ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČSSI & ČKAIT 2008, s. 173

Výskyty v jiných databázích

Česká televize:
www.ceskatelevize.cz

registr VCPD:
www.industrialnitopografie.cz

[IMG]

Celkový pohled na přádelnu

Fabriky.cz

[IMG]

Půdorys

Der Architekt 1910

[IMG]

Čelní pohled

Der Architekt 1910

[IMG]

Celkový pohled na návrhu H. Persta

Der Architekt 1910

[IMG]

Fasáda

Der Industriebau

[IMG]

Půdorys

Der Industriebau

[IMG]

Snímek z roku 1925

Industriální topografie

[IMG]

Snímek z roku 1935

Industriální topografie

[IMG]

Vstupní část

Foto J. Zeman

[IMG]

Celkový pohled

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled od silnice

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail schodišťové věže

Foto J. Zeman