RSS Facebook

Karta stavby 

Háskova vila

 
Průběžná | Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky 449
Kaiser Josefs Strasse, Jugoslávská
GPS: 50.7374150N, 15.1837203E
Autor:
Heinrich Lauterbach
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1930 - 1931
Sloh:
Aerodynamický funkcionalismus
O stavbě

Vila, kterou lze bez nadsázky označit za jednu z nejhodnotnějších funkcionalistických vil na našem území, si nechali postavit čerství novomanželé Jaroslav a Zdeňka Háskovi, které zaujal Lauterbachův vzorový dům na výstavě rodinného bydlení ve Vratislavi. Zalíbil se jim dokonce natolik, že si obstarali architektovu adresu a po návratu domů ho obratem kontaktovali. Jejich upřímný zájem na Lauterbacha silně zapůsobil, a tak se krátce na to vypravil do Jablonce. Onou výstavou byla proslulá Wohnung und Werkraum (WUWA), pořádaná roku 1929 slezskou pobočkou spolku Deutsche Werkbund ve Vratislavi. Na rozdíl od obdobně koncipované stuttgartské výstavy, pořádané o dva roky dříve, bychom tentokráte mezi účastníky našli i zastánce uměřenější formy funkcionalismu, jako např. Adolfa Radinga. Samotná výstava měla mezinárodní ambice a snažila se prezentovat moderní a dostupné bydlení s důrazem na jeho funkční a technologické řešení. Mimo jiné zde byly například položeny základy pro využívání průmyslově vyráběných stavebních systémů používaných v rámci standardizované a typizované výstavby. Volba Vratislavi nebyla náhodná, neboť město tvořilo v této době jedno z center moderní architektury. Lauterbach, který byl spolu s Hansem Scharounem jedním z hlavních protagonistů a iniciátorů výstavy, se zde prezentoval mj. vzorovým domem č. 35, který lze považovat za předobraz pozdějších jabloneckých vil. Háskova vila byla vybudována stejně jako vzorový dům ve Vratislavi na půdorysu písmene „L“ a její základní rozvrh tvoří dvě kolmá křídla, menší jižní a rozsáhlejší, aerodynamicky zaoblené západní křídlo, které obsahuje hlavní obytné prostory. Exteriéru domu odpovídá i racionální, funkcionalistické řešení dispozic jednotlivých podlaží, přičemž Lauterbach využil svahu, v němž byla vila posazena. V přízemí se nacházelo zázemí vily - sklepy, prádelna, sušárna, ústřední topení, garáž a byt řidiče. Hlavní vchod se nachází vedle vjezdu do garáže a do domu se vstupuje skrze úzký koridor, z nějž stoupá elegantní jednoramenné schodiště do haly obytného patra. Zde na halu navazoval obývací pokoj s krbem a zaoblenou jídelnou s impozantním výhledem na Ještěd. Západní křídlo s předsazenou terasou doplňovali ještě provozní místnosti - kuchyň, přípravna, spižírna, "hospodářská místnost" a pokoj služky). Jižní křídlo bylo naopak čistě privátní a tak zde byly situovány dvě ložnice, budoár, dětský pokoj, koupelna a toaleta. V rozsahem nevelkém posledním podlaží se pak nacházel (stejně jako v sousední vile Háskova bratra Rudolfa) hostinský pokoj, fotokomora, sklad zavazadel a vstup na střešní terasu. Jak poznamenává Vladimír Šlapeta, promyšlená dispozice vily na návštěvníky působila jako jakási "scénografická inscenace". Lauterbachovi se v případě Háskovy vily podařilo bezezbytku naplnit dobový funkcionalistický ideál harmonického spojení domu a přírody, s níž byli majitelé v kontaktu i uvnitř domu, kde jim dlouhá pásová okna poskytovala působivý výhled na horskou scenérii obklopující město. Výmluvně to shrnula ve své stati věnované jablonecké stavbě v prestižní revue Innen Dekoration vratislavská kritička umění Edith Nowak Rischovski: „Hledáme-li příklad ideálního spojení krajiny a stavby, vstupu okolní přírody do příbytku, pak můžeme bez váhání uvést Háskův dům v Jablonci postavený podle návrhu architekta Heinricha Lauterbacha. Podstatu tohoto díla nemůžeme vyjád-řit lépe než poukazem na zvláštní jednotu „vnitřní formy“ – jednotu mezi výtvarným principem tohoto domu a výtvarným zákonem této krajiny.“

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Publikováno v

NOWAK - RISCHOWSKI, Edith. Ein Haus im Vorgebirge: Eine Arbeit von Architekt Heinrich Lauterbach. In Innen Dekoration, XLIII, 1932, č. 11, s. 378 - 389

Literatura a prameny

KOBER, Jan et al. Kapitoly ze stavebního vývoje Jablonce nad Nisou. Jablonec nad Nisou: Informační centrum Městského úřadu v Jablonci nad Nisou ve spolupráci s Městskou galerií MY a Spolkem přátel města Jablonec nad Nisou, 2004
BIERBAUER, Virgil. Vidéki tapasztalatok,
Tér és forma VI, 1933, č. 4–5, s. 111–115
LAUTERBACH, Heinrich. Heinrich Lauterbach: architekt wrocławskiego modernizmu. Wrocław: Muzeum Architektury we Wrocławiu, 2012
ŠLAPETA, Vladimír. Heinrich Lauterbach: architekt vratislavského modernismu.
Praha: Galerie Jaroslava Fragnera, 2014
SOkA Jablonec nad Nisou, fond Rodinný archiv Háskových Jablonec nad Nisou, inv č. 589. ev. č. S75.

Odkazy

Reportáž o Háskově vile v pořadu Reportéři ČT:
www.ceskatelevize.cz

Výskyty v jiných databázích

TOPOMOMO:
www.topomomo.eu

Visit Jablonec:
www.jablonec.com

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnestavby.cz

MF DNES (přihlásit)/iDnes:
liberec.idnes.cz

[IMG]

Současný stav

MAFRA

[IMG]

Situace

SOkA Jablonec

[IMG]

Projekt severní a západní fasády

SOkA Jablonec

[IMG]

Projekt východní fasády

SOkA Jablonec

[IMG]

Projekt jižní fasády

SOkA Jablonec

[IMG]

Řez

SOkA Jablonec

[IMG]

Řez

SOkA Jablonec

[IMG]

Půdorys přízemí a patra

NOWAK - RISCHOWSKI, Edith. Ein Haus im Vorgebirge: Eine Arbeit von Architekt Heinrich Lauterbach. In Innen Dekoration

[IMG]

Vila od jihozápadu

NOWAK - RISCHOWSKI, Edith. Ein Haus im Vorgebirge: Eine Arbeit von Architekt Heinrich Lauterbach. In Innen Dekoration

[IMG]

Vila od severozápadu

NOWAK - RISCHOWSKI, Edith. Ein Haus im Vorgebirge: Eine Arbeit von Architekt Heinrich Lauterbach. In Innen Dekoration

[IMG]

Východní fasáda

NOWAK - RISCHOWSKI, Edith. Ein Haus im Vorgebirge: Eine Arbeit von Architekt Heinrich Lauterbach. In Innen Dekoration

[IMG]

Pohled na vilu od jihu

NOWAK - RISCHOWSKI, Edith. Ein Haus im Vorgebirge: Eine Arbeit von Architekt Heinrich Lauterbach. In Innen Dekoration

[IMG]

Schodiště do obytného patra

NOWAK - RISCHOWSKI, Edith. Ein Haus im Vorgebirge: Eine Arbeit von Architekt Heinrich Lauterbach. In Innen Dekoration

[IMG]

Hala se šatnou

NOWAK - RISCHOWSKI, Edith. Ein Haus im Vorgebirge: Eine Arbeit von Architekt Heinrich Lauterbach. In Innen Dekoration

[IMG]

Pohled k jídelně z obývacího pokoje

NOWAK - RISCHOWSKI, Edith. Ein Haus im Vorgebirge: Eine Arbeit von Architekt Heinrich Lauterbach. In Innen Dekoration

[IMG]

Jídelna

NOWAK - RISCHOWSKI, Edith. Ein Haus im Vorgebirge: Eine Arbeit von Architekt Heinrich Lauterbach. In Innen Dekoration

[IMG]

Pohled z jídelny do obývacího pokoje

NOWAK - RISCHOWSKI, Edith. Ein Haus im Vorgebirge: Eine Arbeit von Architekt Heinrich Lauterbach. In Innen Dekoration

[IMG]

Výklenek u jídelny a obývacího pokoje

NOWAK - RISCHOWSKI, Edith. Ein Haus im Vorgebirge: Eine Arbeit von Architekt Heinrich Lauterbach. In Innen Dekoration

[IMG]

Budoár

NOWAK - RISCHOWSKI, Edith. Ein Haus im Vorgebirge: Eine Arbeit von Architekt Heinrich Lauterbach. In Innen Dekoration

[IMG]

Ložnice paní Háskové

NOWAK - RISCHOWSKI, Edith. Ein Haus im Vorgebirge: Eine Arbeit von Architekt Heinrich Lauterbach. In Innen Dekoration

[IMG]

Vila v roce 1982

NPÚ, ÚOP v Liberci

[IMG]

Vila v roce 1987

NPÚ, ÚOP v Liberci

[IMG]

Vila spočívající v zeleni

Foto J. Zeman

[IMG]

Severní průčelí

Foto J. Zeman