RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG][IMG]

Jakob Schmeissner

 

1874 Marktleuthen (Německo)

1955 Norimberk (Německo)

O autorovi

Jakob Schmeissner pocházel ze starého stavitelského rodu, jehož kořeny sahají až do 17. století. Nejdříve se učil u norimberského architekta Emila Hechta a po studiích na průmyslové škole v Norimberku absolvoval Vysokou školu technickou v Mnichově, nejspíše u architekta Georga Hauberrissera. Poté odešel do Trevíru, kde pracoval pod vedením Wilhelma Schmitze na obnově zdejší katedrály. Pravděpodobně díky svému školení si oblíbil historizující tvarosloví, patrné na většině jeho realizací. V roce 1901 se usadil natrvalo v Norimberku a oženil se s Luise Balmbergerovou. V roce 1928 pak za přispění své domovské obce Marktleuthenu získal titul zemského stavebního rady a jako dlouholetý člen Svazu německých architektů byl předsedou obvodu pro Horní a střední Franky. V Českých zemích úzce a dlouhodobě spolupracoval se severočeskými textilními průmyslníky Liebiegy. Schmeissnerovým vrcholným libereckým dílem je urbanistické řešení tzv. Liebigova městečka. Jeho synem byl architekt Heinz Schmeissner, autor poválečné obnovy Norimberku.

Stavby v libereckém okrese

Liberec:Reichenberg.net

Stavby na jiných místech

Důstojnické kasino ve Fürthu (1902–04)
Činžovní domy v Norimberku (1902-05)
Sanatorium ve Strüthu u Ansbachu (1908)
Základní škola v Marktleuthenu (1913)
Obytné kolonie Buchenbühl a Loher Moose (1919–22) v Norimberku
Administrativní budova továrny Triumph-Werke (1923–24) v Norimberku
Hřbitovní kaple s pomníkem obětem první světové války na hřbitově v Marktleuthenu (1924)

Literatura

GROSSKINSK, Manfred, ed. et al. Kunstschätze des Mäzens Heinrich von Liebieg = Umělecké poklady mecenáše Heinricha von Liebiega. Frankfurt am Main: Museum Giersch, 2012.
KLEIN, Dieter: Vlivy vídeňské a mnichovské architektury na liberecké stavby. In Fontes Nissae 2001, roč. 2, č. II. Liberec: Technická univerzita 2001. s. 23-29.
RANDÁČEK, Jan: Liberecká architektura v letech 1895-1938. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Palackého, Filozofická fakulta. Katedra dějin umění. Olomouc 1998.
ŠTERNOVÁ, Petra: Liebiegové a Liberec. Liberec: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci 2009
THIEME, Ulrich; BECKER, Felix (Hrsg.): Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler. Leipzig: Seemann 1907-1950.
Wohnhaus am Laufertorgraben, Nürnberg, Arch. Jak. Schmeissner. Der Baumeister 1908, roč. 8, 126-127
ZEMAN, Jaroslav: Architektonický a urbanistický vývoj Liberce 1352-2006. Praha, 2009. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění.

Odkazy

Kolonie v Norimberku:
www.baukunst-nuernberg.de

Článek v Zentralblatt der Bauverwaltung z roku 1923, věnovaný Schmeissnerově realizaci elektrárny v Norimberku - Gebersdorfu:
docs.google.com

Výskyty v jiných databázích

Wikipedie:
de.wikipedia.org

archINFORM:
eng.archinform.net

Ulrich Bücholdt:
www.kmkbuecholdt.de

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnevily.cz

Baukunst Nürnberg:
www.baukunst-nuernberg.de

Stavby autora

[IMG]

1911 Úřednické domy firmy Liebieg