RSS Facebook

Karta stavby 

Hotel Grand

 
Protifašistických bojovníků | Tanvald - Šumburk nad Desnou 337
GPS: 50.7396908N, 15.3098714E
Autor:
Karl (Karel) Randak (Randák)
Účel stavby:
Stavba pro obchod
Výstavba:
1930 - 1931
Sloh:
Expresionismus
Historický název:
Grandhotel Pecháček
O stavbě

Rozložitá stavba hotelu může vzdáleně připomenout osobitou tvorbu Jiřího Krohy. Poměrně robustní těleso hotelu odlehčují elegantní, zaoblená nároží, a průčelí oživuje výrazný trojúhelný arkýř. Autorem projektu z roku 1930 byl místní architekt Karl Randak a stavbu provedla stavební firma Rudolfa Umanna pro hoteliéra Cyrila Pecháčka. Dle plánové dokumentace a historických snímků fasády oživovala figurální sochařská výzdoba, zbytečně odstraněná v osmdesátých letech 20. století. Hotel disponoval mimořádně skromnými garážemi pro pouhé dva vozy, přístupnými průjezdem z dnešní ulice Protifašistických bojovníků. Zajímavé a poměrně atypické bylo spojení hotelového a restauračního provozu s výrobou likérů a velkoobchodem vínem, představujícími další oblast, v níž Cyril Pecháček podnikal. Za války byl Pecháček nucen hotel opustit a pobýval v Praze. Po svém návratu v roce 1945 zamýšlel vybudovat na sousední parcele zajímavou novostavbu bytového domu s halovými garážemi pro 8 vozů a samostatnými garážemi pro 2 osobní automobily a pro nákladní vůz. Projekt zpracoval architekt Ing. Albert Vosátka z Velkých Hamrů, nicméně k realizaci vzhledem k poválečné ekonomické situaci nedospěl. Namísto toho vzniklo provizorní skladiště s garážemi (1947) pro potřeby Pecháčkovy firmy, pro něž byl využit přenosný barák ze sběrného tábora v Jiřetíně pod Bukovou. V roce 1948 byl hotel znárodněn a v průběhu šedesátých let využíván coby svobodárna n. p. Seba. Posléze byl převeden OÚNZ Jablonec nad Nisou a na počátku osmdesátých let proběhla nepříliš citlivá adaptace na polikliniku pod taktovkou Zdravoprojektu Praha. Původní funkce se objektu vrátila až v devadesátých letech 20. století.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

Městský úřad Tanvald, archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 337

[IMG]

Celkový pohled na hotel

Foto J. Zeman

[IMG]

Nároží

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail arkýře

Foto J. Zeman

[IMG]

Výkres fasády

MěÚ Tanvald, ASŮ

[IMG]

Půdorys 1. patra

MěÚ Tanvald, ASŮ

[IMG]

Historická fotografie

MěÚ Tanvald, ASŮ

[IMG]

Hotel na historické pohlednici

Privátní sbírka