RSS Facebook

Karta stavby 

Vila Haasis

 
Podhorská | Jablonec nad Nisou - Centrum 817
Gebirgstrasse
GPS: 50.7237903N, 15.1790681E
Autor:
Adolf Bürger
Účel stavby:
Obytný dům
Sloh:
Neorenesance
O stavbě

Výstavná rezidence exportéra Richarda Haasise byla situovaná ve dvorním traktu exportního domu Haasis v Podhorské ulici. Výstavné sídlo, obklopené parkově upravenou zahradou, se vyznačovalo elegantními neorenesančními formami v duchu přísného historismu. Dům tak byl zřejmě nejhonosnějším a nejnáročnějším reprezentantem individuální historizující zástavby v rámci Jablonce. Dominantním prvkem byla nárožní schodišťová věž, umožňující přístup do jednotlivých podlaží a provozně spojená s vestibulem. Poměrně atypické bylo funkční rozdělení interiéru, kde se stírá rozdíl mezi privátní a reprezentativní částí domu, což bylo zapříčiněno blízkým exportním domem, kde bylo možné ubytovat hosty. Ústředním komunikačním uzlem byla úzká střední chodba, na kterou navazovaly jednotlivé místnosti. Směrem do dvora provozní místnosti jako kuchyň, spíž a pokoj služebné, do zahrady pak obytné místnosti a velký obývací pokoj s trojbokým arkýřem. Netradičně řešená pak byla zahrada, spojená s vilou skrze osově situovaný můstek přes Nisu před zahradním průčelím. Ten zároveň představuje jediný, in situ dochovaný, a stále patrný relikt vily. V roce 1963 byl dlouhou dobu neudržovaný objekt pro schátralost barbarsky zbořen.

Místo, kde vila stála

Mapy.cz

Literatura a prameny

Magistrát města Jablonec nad Nisou, archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 817
SOkA Jablonec nad Nisou, Sbírka fotografií

[IMG]

Vila krátce po dostavbě, v pozadí patrná přestavba exportního domu firmy

SOkA Jablonec

[IMG]

Vila na historickém snímku

SOkA Jablonec

[IMG]

Honosný interiér vily

SOkA Jablonec

[IMG]

Pohlednice s exportními domy Haasis v Jablonci a Rychnově, vila označena šipkou

Archiv J. Zemana

[IMG]

Situace

SMJ, ASÚ

[IMG]

Projekt fasády

SMJ, ASÚ

[IMG]

Půdorys přízemí

SMJ, ASÚ

[IMG]

Řez

SMJ, ASÚ

[IMG]

Žádost o vydání demoličního výměru

SMJ, ASÚ

[IMG]

Relikt můstku spojujícího vilu se zahradou

Foto J. Zeman