RSS Facebook

Karta stavby 

Exportní dům C.A. Schmidt

 
Jiráskova | Jablonec nad Nisou - Centrum 590
Goethe Gasse
GPS: 50.7232611N, 15.1728153E
Autor:
Oskar Baudisch
Účel stavby:
Stavba pro obchod
Výstavba:
1834 - 1931
Sloh:
Neorenesance, purismus s prvky expresionismu
O stavbě

Původně přízemní dům byl v roce 1896 na základě projektu jabloneckého architekta a stavitele Franze Haslera přestavěn v neorenesančním duchu a zvýšen o jedno patro. Půdorys objektu zůstal oproti starší stavbě nezměněn kromě přístavby schodišťového rizalitu s toaletou na dvorní průčelí. Další výraznou přestavbou prošel v letech 1930-31, kdy získal současnou pozoruhodnou fasádu na pomezí expresionismu a purismu, oživenou tradicionalistickými prvky. Expresionistický výraz domu podtrhují zejména zalomené elegantní "proudnicové" linie u oken nárožní věžice a průběžná bosáž parteru, která domu dává značnou dynamiku a kontrastuje s klidnějším pojetím zbylých pater, oživených průběžnou terasou. Naopak tradicionalistické pojetí je patrné zejména u klasicizujícího rozvrhu fasády, rytmizované průběžnými šambránami a segmentových oken v parteru (pozůstatek původního, neoslohového řešení fasád) s mohutnými středními klenáky. V interiérech zůstala zachována velká část původního domu, včetně schodiště, části dispozic i oken. Exportní domy představují jabloneckou specialitu a byly určeny pro bydlení majitele firmy a zároveň sloužily jako reprezentativní prostor, vzorkovna, zasilatelství a k ubytování obchodních partnerů. Výjimkou nebyl ani výrobní provoz situovaný v rámci samotného domu, nebo ve formě přidruženého závodu. V kontextu jablonecké architektury se jedná o jeden z nejzajímavějších meziválečných modernistických objektů ve vnitřním městě.

Kde dům najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

KŘÍŽEK, JIŘÍ. OPD Exportní dům C.A. Schmidta. NPÚ, ÚOP v Liberci, 15. 1. 2008.
Magistrát města Jablonce nad Nisou, archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 590.

[IMG]

Celkový pohled na dům

Foto J. Zeman

[IMG]

Perspektivní kresba

SMJnN, ASÚ

[IMG]

Detail expresivně pojatého nároží

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail parteru z z pemrlovaného teraca

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail nautického okénka u schodiště na autobusové nádraží

Foto J. Zeman

[IMG]

Schodiště

Foto J. Křížek