RSS Facebook

Karta stavby 

Dresslerova vila

 
Jugoslávská 1885 | Jablonec nad Nisou - Centrum
GPS: 50.7260297N, 15.1683922E
Autor:
Josef Zasche
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1905 - 1906
Sloh:
Moderna
Aktuální název:
MŠ Jugoslávská
O stavbě

Mezi významné jablonecké podnikatele patřil úspěšný exportér Eduard Dressler, spolumajitel jednoho z nejproslulejších jabloneckých exportních domů zaměřený především na uměleckou krystalerii. Členové rodiny patřili k předním jabloneckým občanům a aktivně se účastnili veřejného života. Jeden z jeho tří synů Heinrich Dressler si nechal postavit na rohu dnešních ulic Korejské a Jugoslávské rodinný dům, který pro něho roku 1905 navrhl architekt Josef Zasche. Vila má půdorys ve tvaru písmene L, ze kterého vystupuje válcovité těleso vnitřního schodiště a předsazené vnější zděné schodiště s plnou zdí vedoucí z terasy na zahradu. Pod zaobleným nárožím tohoto schodiště je ve výklenku obloženým modravými skleněnými dlaždicemi umístěná fontánka - kamenná nádržka s chrličem mezi dvěma hladkými sloupky. Vyšší západní křídlo s obytným podkrovím je kryto mansardovou střechou prolomenou pultovými vikýři, nižší východní křídlo má sedlovou střechu s polovalbou. Původní krytinu z červených tašek bobrovek nedávno nevhodně nahradil šedý lepenkový šindel. Původní řešení fasád spočívající v kombinaci hrubých a hladkých omítek doplněných drobnými skleněnými a masivními kamennými prvky se dochovalo v značně torzálním stavu. Původně měl dům dřevěné okenice, které se v kompozici fasády výrazně uplatňovaly. Zachovala se však většina původních okenních výplní s horními křídly členěnými do drobných tabulek i černý keramický obklad u hlavního vstupu. Při hlavním vchodu i vstupu do zahrady použil architekt oblíbený motiv bezpatkového sloupku s hladkým dříkem a geometrickou hlavicí. Součástí domu byl i rohový zděný altán. Projektovou dokumentaci k této stavbě se dosud nepodařilo nalézt, takže o původní podobě domu, především jeho vnitřním uspořádání a vybavení existuje jen velmi málo informací. Interiér domu byl po válce opakovaně přestavován. Z originálního vybavení se prakticky nic nezachovalo, pouze tvarově jednoduchá kachlová kamna s řemeslně kvalitně provedenými detaily kování a v demontované podobě také část táflování a dřevěného zábradlí s kovovými dekorativními prvky, patrně zbytek někdejšího vybavení obytné haly. Po skončení druhé světové války museli původní majitelé vilu opustit. K rodinnému bydlení již nikdy nesloužila a její interiéry byly mnohokrát upravovány pro nové využití. Z původního vybavení se téměř nic nezachovalo. V současné době je zde umístěna mateřská škola. Dresslerova vila je hodnotným a v regionu poměrně ojedinělým příkladem rané moderny. Typově je velmi podobná tzv. Modré vile rovněž od Josefa Zascheho (pro sochaře Karla Wilferta), která stojí v Praze 7-Holešovicích, oba domy jsou si blízké dispozičním uspořádáním, pojetím fasád i charakterem výzdoby.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

Strnad J., Kober J., Lhotová M., Padrta F. a kol.: Kapitoly ze stavebního vývoje Jablonce nad Nisou, Jablonec nad Nisou 2004, str.38-40 Pavel Halík (ed.), Slavné vily Libereckého kraje, FOIBOS a.a.Praha 2009, s. 70-71 Stavební archiv Městského úřadu v Jablonci n. N., složka domu č.p. 1885 Státní okresní archiv v Jablonci nad Nisou

Výskyty v jiných databázích

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnestavby.cz

[IMG]

Současný stav - pohled z Korejské ulice (foto 2015)

[IMG]

Dobová fotografie vily (kolem roku 1910)

[IMG]

Kamenná nádržka (foto 2015)

[IMG]

Sloupek s hladkým dříkem u vstupu (foto 2015)

[IMG]

Současný stav - dnes budova MŠ (foto 2015)