RSS Facebook

Karta stavby 

Brusírna optického skla Johann Umann

 
Žďár 118 | Tanvald - Žďár 118
Tiefenbach
GPS: 50.7534756N, 15.3123644E
Spoluautor:
Josef Effenberger - (Effenberger u. Noppes)
Spoluautor:
Fritz Noppes - (Effenberger u. Noppes)
Účel stavby:
Průmyslová stavba
Výstavba:
1921
Sloh:
Art déco
Historický název:
Glasschleifferei Johann Umann
O stavbě

Novou továrnu firmy Johann Umann Optischeswerk ve Žďáru, navrhla liberecká architektonická kancelář Josefa Effernbergera Fritze Noppes pro dědice sklářského podnikatele Johanna Umanna, který se tomuto oboru věnoval roku 1893 jako první v Rakousku-Uhersku. Dvoupodlažní budova se železobetonovým skeletem je první známou realizací tohoto libereckého ateliéru, který mj. stojí za pozoruhodnou budovou nejstaršího libereckého kina Varšava. Výrobní objekt doplnil starší budovy areálu, přestavěné a doplněné ještě v duchu geometrické secese na základě projektu stavební firmy Umann & Hübner z Dolního Polubného a stavitele Karla Pekárka ze Šumburku nad Desnou (dnes Tanvald) z roku 1917. Nová tovární budova je typickým reprezentantem tvorby tvůrčího tandemu Effenberger & Noppes, pro kterou je typické klasicizující pojetí, oživené prvky art déco a barokizujícími motivy (mansardová střecha nárožní věže). Prosté, lapidární, avšak výrazně monumentálně působící fasády rytmizují jednoduché lizénové rámy a velkoformátová okna. Dominantou areálu je pak sprinklerová věž. Poměrně nedávno budova bohužel prošla "polystyrenizací", které se podařilo setřít její někdejší elegantní výraz a zárověň získala nový, agresivní oranžový nátěr.

Kde továrnu najdete

Mapy.cz

Prameny a literatura

Městský úřad Tanvald, archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 118 (Žďár)
BERAN, Lukáš, ed. a VALCHÁŘOVÁ, Vladislava, ed. Industriál Libereckého kraje: technické stavby a průmyslová architektura: průvodce. Praha: ČVUT, Výzkumné centrum průmyslového dědictví 2007, s. 171

[IMG]

Továrna před polystyrenizací

VCPD

[IMG]

Továrna na firemním hlavičkovém papíru

VCPD

[IMG]

Situace

Městský úřad Tanvald, archiv stavebního úřadu

[IMG]

Výkres fasády

Městský úřad Tanvald, archiv stavebního úřadu

[IMG]

Řez

Městský úřad Tanvald, archiv stavebního úřadu

[IMG]

Výkres fasády

Městský úřad Tanvald, archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys přízemí

Městský úřad Tanvald, archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys patra

Městský úřad Tanvald, archiv stavebního úřadu

[IMG]

Továrna před rekonstrukcí

VCPD

[IMG]

Pohled na zateplenou továrnu od trati

VCPD

[IMG]

Současný stav

mapy.cz