RSS Facebook

Novinky 

Další objev :-)

16. 03. 2022 | Vypadá to, že svou stopu (byť velmi malou) měl v Jablonci i hvězdný Leopold Bauer, který patrně stál za variantním architektonickým řešením pomníku Franze Schuberta, který stál v Tyršových sadech, přičemž by se v případě realizace jednalo o jeho první realizaci na našem území :-)

WEB ŽIJE!!!

06. 12. 2021 | A připojuje se k letošním oslavám kulatého výročí 150 let od narození bezesporu nejvýznamnějších jabloneckých architektů Josefa Zascheho a Roberta Hemmricha. V této souvislosti našim ctěným čtenářům a příznivcům přinášíme trojlístek nových staveb v databázi - téměř neznámou první meziválečnou stavbu Josefa Zascheho pro rodné město a dvě významné, rovněž meziválečné realizace Roberta Hemmricha - bývalé okresní zastupitelství a jeho zřejmě nejmodernější stavbu s prvky expresionismu, polyfunkční dům Spořitelního a úvěrového družstva. Bon apetit :-)

Vyšla monografie Jakoba Schmeissnera!

14. 01. 2021 | Publikace od Petry Šternové přináší komplexní pohled na život a dílo architekta Schmeissnera. Součástí monografie je kritické vydání architektových rukopisně psaných vzpomínek z roku 1946 („Z mého života a tvorby“) a 1948 („Zářivá minulost“) uložených v norimberském městském archivu. Ty jsou čtenáři předkládány jak v českém překladu, tak i originálním německém přepisu, jejichž autorem je Tomáš Rataj. A dále katalog Schmeissnerovy tuzemské i zahraniční tvorby. V severních Čechách byly Schmeissnerovy realizace svázány zejména s rodinou průmyslníků Liebiegů, především libereckým Theodorem Liebiegem ml. a jemu spřízněnou Helenou Schmittovou v Českém Dubu. Publikaci doprovází bohatý obrazový materiál. Ten kromě projekčních prací představuje i dosud neznámé architektovy kresby ze studijních cest a jeho působení ve Francii za první světové války. Realizované stavby dokumentují historické i současné fotografie. Knihu rádi doporučujeme, protože opravdu stojí za to a čtenář zde nalezne i méně známé stavby z okresu Jablonec nad Nisou :-)

Diskuze 

Má se Rüdiger vrátit na Horní náměstí?

16. 12. 2015 |

Rubriky 

První moderní dům v Jablonci

ilustrace serialu

Loni uplynulo 150 let od narození nejvýznamnějšího jabloneckého architekta Josefa Zascheho, který je spolu s Janem Kotěrou oprávněně považován za jednoho ze zakladatelů moderní „české“ architektury. Díky tomu máme výjimečnou příležitost připomenout si i jeho méně známou stavbu, která poněkud neoprávněně stojí ve stínu obou architektových jabloneckých kostelů, vilu Heinricha Dresslera.

Studie 

Příběh paneláku v Libereckém kraji

ilustrace studie

Od 22. června do 19. září 2017 se v Liberci představuje exteriérová výstava Příběh paneláku v Libereckém kraji, která přibliuje historii a současnost vybraných panelových sídlišť v Liberci (Králův Háj, Ruprechtice, soubor při ulicích Aloisina výšina a Franklinova) a v Jablonci nad Nisou (Mšeno). Výběr doplňuje jeden obytný solitér (liberecký „Wolkerák“). Tato výstava, volně přístupná široké veřejnosti na Soukenném náměstí, je třináctou výstavou z putovního cyklu věnovaného vybraným panelovým sídlištím v jednotlivých krajích České republiky.